مهربانی هر دو سر بی

هرگز دوست نداشت این گونه بر خورد کند !

ولی چه باید می کرد ؟! جانش به لب رسیده .

سال ها بودکه آزارش می دادند. و انواع شکنجه ها را بر پیکر ش وارد می کردند . دائم تنش را خراشیده. وفضایی برایش ساختند که به سختی نفس می کشید .

در حالی که  او روحی لطیف دارد . و سرسبزی وشادابی جزو ذاتش است .

به مهمانی اش می رفتند . می خوردند و می پاشیدند و با انبوهی از زباله تنهایش می گذاشتند . دلش می گرفت و در تنهایی اندوه بارش همیشه از خود می پرسید : 

آخر چرا ؟!

چرا با این همه خدمت ، باز با من این گونه رفتار می کنند ؟!

به چه علت به من آسیب می زنند و شادابیم را - که بی منت به آنان ارزانی داشته ام - از بین می برند ؟!

یعنی دستمزد خدمت و محبت من این است ؟!

وقتی به این پرسش ها فکر می کرد ، نا خود آگاه عبارت معروف به ذهنش می رسید که :

" اینان بر سر شاخه بن می برند "

 

         بها ر بود و مردمان سرمست نشاط و شادابی ، نوروز را به جشن نشسته بودند . کودکان در حال جست خیز و شیطنت بر روی سبزه ها. و دختران دم بخت در میان آواز بلبلان ، غرق رویاهای شیرین !

پیرمرد و پیرزنی نشسته در کنار هم ، خاطرات گذشته را مرور می کردند . گویی دو مرغ عشق پیر اما با دلی جوان .

 و شکوفهای شیرین بادام ، چون نوعروسانی به حجله نشسته ، مشغول طنازی !

ولی دیگر طاقت نداشت ، گویی این همه زیبایی را نمی دید . با خودش گفت :

" شادند و سرمست ولی ذره ای به فکر من نیستند ، به حریم من تجاوز کرده اند . دیگر تحمل نمی کنم .

خروشید ، غرید و در قالب سیلی سهمگین دروازه قرآن شهر شعر و غزل را با مردمانش به کام مرگ کشید .

آری سخن از قهر و غضب طبیعت است .

سال ها با او نامهربان بودیم . آلوده اش کردیم . نمک خوردیم و نمکدان شکستیم . درختانش را قطع کردیم و جنگل ها را بیابان نمودیم . آب پاکش را چرکین و در حریم مسیلش ، خانه و جاده ساختیم .

سرانجام خروشید و در هیبت سیلی عظیم . جان هموطنان عزیزمان رادر شیراز گرفت و گروهی دیگر را در لرستان و گلستان بی خانمان کرد !

ب ناسپاسی کردیم و نامهربانی دیدیم .

بیاید با طبیعت مهربان تر باشیم .

و به یاد داشته باشیم که :

"چه خوش بی‌مهربانی هر دو سر بی

که یکسر مهربانی دردسر بی "

 

رضا شاه پسند 19 فروردین ماه 98

 

شاید مایل باشید مطلب زیر را نیز بخوانید :

https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/X6qnYXD4yqFWd6BJ0e3m-%D8%B3%DB%8C%D9%84


/ 0 نظر / 99 بازدید