طبل تنهایی و رسوایی

هر یک از ما که به اطراف خود بنگریم، افرادی زیادی می بینیم که در کنار ما هستند . والدین، همسر، فرزندان، دوستان و...

ولی کدام یک از این عزیزان در عین حالی که ما را دوست دارند و در زندگی خیلی کمک مان بوده وهستند، می توانند به جای ما باشند ؟!

یک دختر خانم دبیرستانی شخصا" باید در جلسه امتحان شرکت کند وسختی آن را به جان بخرد، نه والدینش!

یک بیمار به تنهایی باید رنج بیماری را تحمل کند ونه دوستانش ! آن ها فقط می توانند در کنار او باشند و تسلایش دهند !

وبلاخره هنگام مرگ، به تنهایی باید سفر کرد!

این مثال ها، یعنی آدمی با این که در جمع زندگی می کند ولی در واقع تنهاست!

ولی آیا تنهای، تنها ؟!!

نه ! او دو همراه همیشگی دارد و یک حق ارزشمند، که امتیازی بزرگ محسوب می شود .

دوهمراه، یکی خداوند متعال و مهربان است و دیگری عقل اوست.

و حق ارزشمندی که از آن برخوردار است، حق انتخاب است .

هر یک از ما خدا را در کنار خود داریم که می توانیم به او توکل کنیم . وبا پشتوانه او و عقل خویش، انتخابی درست انجام دهیم وبه موفقیت دست یابیم .

باید آگاه بود هیچ کس نمی تواند بار مسئولیت ما را به دوش بکشد .

ما عقل داریم و حق انتخاب و خدایی که در همین نزدیکی است .

خدایی که همراه همیشگی کسانی ست که خرد و تلاش را پیشه راه ساخته اند و صبر و توکل را پشتوانه ی خویش !


آن ها که به امید اطرافیان نشسته اند؛ گویی مسافرانی هستند که قصد دارند در بیابانی خشک، بدون آب و آذقه سفر کنند.

اینان بر طبل تنهایی و رسوایی خویش می کوبند ولی عیب آن جاست که صدایش را نمی شنوند !
رضا شاه پسند ۷ آبان ماه ۹۸


http://www.rezashahpasand.ir/
/ 0 نظر / 72 بازدید