درد و رنج

دردها و رنج هایی هستند که از شادی بسیار عمیق تر و دل نشین ترند .

جان اشتاین بکبه سن سال که پخته می شوی . این دردها را بیشتر حس می کنی !

تنهایی عمیقی وجودت را فرا می گیرد و در می یابی بسیار لحظات و ساعات عمرت را صرف غم هایی بیهوده کرده ای !

آدم هایی در زندگی ات بوده اند که تنها وقتت را هدر داده اند !

انتخاب هایی کرده ای که عواقب گاه جبران ناپذیری داشته اند !

در راهی گام نهاده ای که نتیجه اش نرسیدن بوده است .

و همه ی این ها دردهایی عمیق ولی در عین حال شیرین است !

شیرینی تجربه آموختن !

شیرینی پخته شدن و از خامی رهیدن !

و بلاخره لذت استفاده ی بهینه تر از باقی عمر !


/ 0 نظر / 38 بازدید