جوانی

پیری به نظرم چیزی نیست جز بی آیندگی ، و اگر انسان دچار پیری زود رس می شود ،برای این است که فردایی نمی بیند" محمود دولت آبادی"

 

طراوت و جوانی جسم آدمی ،  بستگی به زایش و با لندگی سلول ها دارد . در مورد روح و روان نیز همین گونه است . اگر آینده ای برای خودت متصور نباشی ، سلو ل های خلاقیت و سازندگیت می میرند ودر عین ظاهری جوان ، روحی پیر خواهی داشت !

حالا این بی آیندگی از کجا و چگونه آغاز می شود ؟!

آینده ی یک دانه سیب ، بستگی به چگونگی حال او دارد . اگر در حال حاضر در زمینی مساعد و گرما و آب کافی قرار گیرد به یقین برایش آینده ای روشن متصور است . بدون تردید اوبه درخت سیبی تناور و شاداب تبدیل می شود .

آدمی نیز این گونه است . هر کدام از ما خلقتی منحصر به فرد داریم و به صورت بالقوه ، توانایی تبدیل شدن به انسانی فرهیخته و موثر را  در آینده  دارا هستیم . البته مشروط به این که در حال حاضر درست عمل کنیم .

اگر امروز خودت را در محیطی مناسب قرار دادی ، آینده ات تضمین است .

محیط مناسب ، چگونه محیطی است ؟!

اول آن که ، منظورمان از محیط ، تنها محیط بیرونی نیست بلکه هر دو مد نظر است . هم بیرونی وهم درونی .

در بیرون باید از محیطی که در آن افراد منفی باف ، که دائم غر می زنند و سیاه نمایی می کنند دوری جست . با ید در محیطی قرار بگیری که انسان هایی امیدوار ، خلاق و پرتلاش اکثریت را تشکیل می دهند .

و مهم تر از آن در درون نیز باید برای خود محیطی خلق کنی ، که هدف ، پادشاه سرزمین اش باشد . اگر در درونت اهداف متعالی ، فرمانروایی کنند و برمبنای آنان برنا مه ریزی و عمل کنی . برایت آینده ای روشن متصوراست .

و آن گاه که آینده ای داشته باشی ، در هر سنی که باشی ، جوان هستی .

چرا که گفته اند :

" جوانی به دل است "

 

رضا شاه پسند 13 دی ماه 97


شاید مایل باشید مطلب زیر را نیز بخوانید :


https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/L8ao6ZG6EJhO85rdd3Ab-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
/ 1 نظر / 155 بازدید