مهرِ مهربان


گویا ماه مهر با مهربانی گره خورده است . باید هم این گونه باشد .

معلمی که صبورانه و با محبت به کودک معصوم پایه ی اول ، الفبا می آموزد ، آیاجلوه ای از مهربانی نیست ؟!

مدیری که تمام تابستان را در قالب پرژه ی مهر ، شبانه روز تلاش کرده است تا محیطی زیبا برای حضور دانش اموزان فراهم کند ، آیا نُماد مهربانی نیست ؟!

وجالب که همه ی این کارها را با کمترین اعتبارات دولتی و با کمک مشارکت های مردمی فراهم می کند . والبته با خون دل خوردن های فراوان .

آری چون او مهربان است .

آیا دبیری که خالصانه عصاره ی سال ها علم آموزی را در راه شکوفایی استعداد دانش آموزان ارزانی آنان می کند ، تابلو ایثار و محبت نیست ؟!

او در لحظه ای که پا به کلاس می گذارد و چشم در چشم بچه ها می دوزد ، کمبودها و بی مهری ها را ، از یاد می برد و دغدغه اش می شود آموزش .

آیا چنین انسانی مجسمه ی مهربانی نیست ؟!

آری مهر آغاز مهربانی هاست . و وقتی کامل تر می شود که نظام آموزشی بتواند دانش آموزان را در راستای توانایی ، علایق و استعدادشان رهنمون سازد .

و صد البته تعلیم و تربیت کاری جمعی است که باید تمام نهادها و دلسوزان در این امر خطیر با اموزش و پرورش همراهی کنند .

معلم و مدرسه مهربان است و چشم به راه محبت ویاری همگان دارد .

باشد تا دست در دست هم ، زمینه ی شکوفایی گل های زندگی مان را فراهم سازیم .رضا شاه پسند ۳۱ شهریور ماه ۹۸


http://www.rezashahpasand.ir


/ 0 نظر / 117 بازدید