سالاد فصل شکوفایی

تلاش ؛ مفهوم زندگی است .


جوانه در دل تاریک خاک با تلاش و به سختی زمین را می شکافد واز خاک سر بر می آورد و این چنین زندگی متولد

می شود .

جوجه پوسته سخت تخم را با رنج می شکند و چشمش به آسمان آبی می افتد باز زندگی آغاز می گردد .

شهد شیرین گل ها یی که پروانه می نوشد ، پاداش تلاشی است که برای خارج شدن از پیله ، انجام داده است .

همه ی این ها ، شاهد و مثالی است بر این حقیقت که زندگی تنها در سایه تلاش مفهوم می یابد .

چرا؟!

چون هدف زندگی رسیدن است .

رسیدن به چه ؟!

شاید رسیدن به معشوق

جوانه می خواهد به آفتاب برسد . جوجه به مادر . پروانه به گل .

و برای رسیدن چاره ای جز حرکت و فعالیت نیست .

اگر این مفهوم را خوب درک کنیم . رنج های دنیا دیگر رنج نیست . بلکه تلاشی است برای رسیدن به گنج !

وباز خنده دار خواهد بود ، تفکر کسانی که گمان می کنند بدون فعالیت و تلاش در دنیا به چیزی خواهند رسید .

اگر بیوگرافی انسان های بزرگ را بخوانی دقیقا به این نکته خواهی رسید که ؛ بزرگی تنها در سایه تلاش مستمر امکان پذیر است .

زندگی بدون خواستن، تلاش کردن و رسیدن دیگر زندگی نیست . و بهترین نام برایش "روز مرگی " است .

انتخاب هدفی مبتنی بر علایق و توانایی ها می تواند زمینه ساز تلاش و حرکت باشد .

وقتی زندگی دچار روزمرگی می شود که ، یک از موارد زیر می لنگد :

هدف

برنامه

تلاش

بی هدفی ناشی از جهان بینی و خودشناسیِ ضعیف است . وقتی نمی دانیم هدف از آمدن به این جهان چیز فراتر از خوردن و آشامیدن و گذران زمان است ؛ از انتخاب اهداف والا گریزانیم .

از سوی دیگر وقتی در خودشناسی ضعف داریم . و به توانایی ها و علایق خود آگاه نیستیم ؛ باز هم بی هدف خواهیم بود .

ولی باید بدانیم هدف داشتن تنها در سایه برنامه ریزی و تلاش می تواند باعث رشد انسان شود .


سالاد فصل شکوفایی باید هرسه را داشته باشد.

هدف، برنامه، تلاش


رضا شاه پسند ۲۵ دی ماه ۹۷شاید مایل باشید مطلب زیر را هم بخوانید :      


https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/OQAB7LJqBmFyNQKGEOGw-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%90-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%86%D8%AC


/ 0 نظر / 188 بازدید