دریای آرامش

هر رابطه‌ ای که با فردی دیگربرقرار می کنیم،  به عنوان یک رابطه اجتماعی است مثل  رابطه با دوستان، خویشاوندان، همسر، همکار و...

 یکی از علت‌هایی که ما انسان‌ها به سراغ رابطه اجتماعی می‌رویم، به دست آوردن حمایت اجتماعی است.  بنابراین رابطه ای بادوام خواهد بود که این نیاز را تامین کند .

شاخصه های حمایت اجتماعی چیست ؟2

1-     - پذیرش بدون قید وشرط دیگران : یعنی آن ها را همان گونه که هستند بپذیرم و با آنان مهربان باشیم نه فقط زمانی که باب میل ما رفتار می کنند ، حمایت شان کنیم .

2-     همدلی : وقتی ما دیگران را به معنی واقعی حمایت کرده ایم که با آنان همدل باشیم . همدلی یعنی از دریچه نگاه فرد مقابل به موضوع بنگریم و احساس او را به طور دقیق حس کنیم .

حس کنیم احساس کودکی را که ماهی قرمز کوچولوش مرده است ونگوییم مهم نیست !

حس کنیم غم همسری را که از صبح در محل کار یا خانه انواع مشکلات را پشت سر گذاشته واکنون از زمین وزمان خسته است و گلایه می کند . ونگوییم : خوب کار نکن !

حس کنیم اندوه دانش آموزی را که در خیلی از مواد درسی ضعیف است و هرچه تلاش می کند نمی تواند خودش را ثابت کند . غمش را حس کنیم واندک پیشرفت اش را ببینیم و تشویق نماییم .

به فرمایش حضرت مولانا :

اي بسا هندو و ترک همزبان

اي بسا دو ترک چون بيگانگان

پس زبان محرمي خود ديگرست

همدلي از همزباني بهترست

 

همدلی گنجی ست نهفته در دریای آرامش ! با هدیه آن به اطرافیان در حقیقت  دل های شان را به دریای آرامش پیوند زده اید  !

 

 

رضا شاه پسند 14 آبان ماه 98

/ 0 نظر / 96 بازدید