خوان گسترده


به سینما می روی ، یک فیلم زیبا می بینی . چنان داستان فیلم ذهنت را درگیر می کند که روزها به آن می اندیشی !

نوش نگاهت ، تو مهمان خوان گسترده اویی !

کتابی به دست می گیری ، رمانی کلاسیک که تا اعماق وجودت را درگیر خودش می کند . گویی با شخصیت های آن زندگی می کنی .

بازهم بر سر همان خوان مهمانی !

به یک تصنیف زیبا گوش دل می سپاری . حسی زیبا و دلچسب سراسر وجودت را فرا می گیرد .

چشمانت را می بندی . خود را در دل جنگل های سرسبز شمال می بینی !

بار دیگر تو بر همان خوان نشسته ای !

با دوستی به سبک امروز گفتگو می کنی . در بین این گفت و شنود مجازی ؛ ضرب المثلی را چاشنی سخن ات می نمایی . از طرف مقابل مورد تشویق قرار می گیری ، که چنین سخنی نغز گفته ای !

بار دیگر مهمان سخاوت همان خوانی !


می دانی از کدامین خوان سخن می گویم .

خوان گسترده ی پر مغز و نغز ادبیات پارسی .

خوانی که اگر مهمانش شوی ؛ شرابی در جام غزل حافظ می نوشی . و سعدی و مولانا تو را به غذایی پذیرایی می کنند که روحت را صفا می بخشد .

بزمی که سهراب ، پروین و فرخ زاد بر آن نشسته اند . و نوشیده و نوشانده اند .


خدای را سپاس که مهمان چنین خوانی پر برکت هستیم .


رضا شاه پسند ۲۲تیرماه 98


http://www.rezashahpasand.ir

/ 0 نظر / 86 بازدید