هنر نوشتن

نقاش کسی است که آنچه را می‌فروشد، نقاشی می‌کند، درحالی‌که هنرمند کسی است که آنچه را نقاشی می‌کند. می‌فروشد. پیکاسو


نویسندگی هنر است . اگر هنرمندانه به آن نگاه کنی .

رقص قلم بر روی کاغذ و آفرینش متنی که خواننده را به وجد می آورد ، کم هنری نیست .

مشروط به آن که نویسنده برای خلق یک اثر قلم برقصاند ، نه برای رسیدن به پول ، خوش رقصی کند .

اثر ی ماندگار می گردد که بر دل ها بنشیند . وصد البته وقتی چنین می شود که از دل برآید .

صاحب قلمی که علاوه بر رفاقت و همراهی با کتاب ها ، رفیق مردم کوچه و بازار است . و درد آن ها را لمس می کند ، هنرمندانه می نویسد .

نویسنده باید فلسفه ، روانشناسی و تاریخ بخواند و با سرانگشت معجزه گر ادبیات از مردم و برای مردم بنگارد.

این تنها راز هنرمندانه نوشتن و ماندگاری است .


رضا شاه پسند . ۱۸ آذر ماه 97

شاید مایل باشید این مطلب را نیز بخوانید :

https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/e7OAK4yMd5HXX84npKg1-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/ 1 نظر / 297 بازدید
aryamansory

فقط قسمت پیکاسو که نوشتی قشنگه.