شراب کلمات

همانگونه که بدن انسان برای رشد به تمامی گروه هایی غذایی نیازمند است . نویسندگی نیز با خواندن مطالب مختلف پیشرفت می کند .

تاریخ ، فلسفه ، روانشناسی واخبار روز لازمه ی تغذیه ذهن نویسنده است . و در این میان شعر عصاره همه ی اینهاست . شعر شراب کلمات است که نویسنده را مست نوشتن می کند .


رضا شاه پسند/ 0 نظر / 40 بازدید