تنهایی

تنهایم

درخت در جنگل انبوه

ابر در هوای بارانی

درجمع ولی منها

سرگردان در افقی مبهم

قاصدکی رقصان در آسمان آرزوها

که سرانجام بازدم مرگ

پرپرش می کند

تنهای تنها ....

/ 0 نظر / 40 بازدید