پرداخت یارانه ی ۲۵۰۰دلاری

نه ذوق زده نشوید قرار نیست در ایران به کسی چنین یارانه ای پرداخت شود .

دوسال قبل در کشور سوئیس طرح پرداخت یارانه ی۲۵۰۰دلاری از طرف دولت مردان به رای عمومی نهاده شد ولی با کمال تعجب مردم این پیشنهاد وسوسه انگیز را رد کردند . و تنها ۳۰ درصد با این طرح موافق بودند .

فکر می کنید دلیل کار عجیب مردم سوئیس چه بود ؟!

مردم این کشور باور داشتندبا این کار فرهنگ تنبلی و تن پروری جایگزین کار وتلاش خواهد شد .

بی دلیل نیست کشوری با جمعیت ۸ میلیونی از ثروتمند ترین کشورهای دنیا ست .

در فرهنگ سویسی بچه ها از همان سن کودکی مستقل بار می آیند و فرهنگ کار و تلاش در آنان نهادینه می شود . برعکس کشور ما که والدین دائم در گوش فرزندان خود می خوانند؛" که درس بخوان تا به ثروت برسی و کار نکنی !"

هرسال شاهدیم که به علاقمندان رشته تجربی برای رسیدن به در آمد سرشار پزشکی افزوده می شود . واقبال دانش اموزان به رشته های فنی و کار دانش که نیازمند کار و فعالیت والبته خلاقیت و ابتکار است کمتر می شود .

قبل از رسیدن به ثروت مادی باید بر فقر فرهنگی فایق آییم تا راه پیشرفت و رسیدن به ثروت مشروع فراهم شود


رضا شاه پسند

/ 0 نظر / 43 بازدید