لذت شدن

ردان از درد زایمان فقط شنیده ایم . وتصوری درست از دردی که یک بانو هنگام به دنیا آمدن طفلش می کشد ، نداریم .

ولی به یقین لذت مادر شدن را نیز نمی توانیم درک کنیم .

از این مثال می خواهم وام بگیرم و بگویم هر یک از ما انسان ها ، چه زن و چه مرد ، استعدادی در درون خود داریم که خداوند به لطف اش در ما به امانت نهاده است‌.

هریک منحصر به فرد آفریده شده ایم و یک توانمندی در خود نهفته داریم .

ودر این میان کسانی لذت رشد و شکوفایی را می چشند که درد حاصل از زایش استعداد و توانایی را تحمل کنند . درست همانند مادری که درد زایمان را تحمل می کند و به میوه ی شیرین فرزند می رسد .

حالا درد زایش استعداد چیست ؟!

۱. درد شناخت خود

رسیدن به خود اگاهی ، درد آور است .

باید مقایسه خود با دیگران را کنار بگذاری !

باید قبول کنی در برخی کارها توانمندی نداری و برای آن ساخته نشده ای .

باید یاد بگیری خودت را همان گونه که هستی بپذیری و با خودِ واقعیت روبرو شوی ، تا دریابی که هستی و برای چه چیز خلق شده ای !

۲. دردی که در راستای پرورش استعداد خود باید متحمل شویم . درد خستگی ، بی خوابی ، پرهیز از لذت ها و سرگرمی های زودگذر .

۳. درد حاصل از بی توجهی دیگران

این که به میل اطرافیان زندگی نکنیم . و مستقل از اظهار نظر آنان ، به استعداد فطری خود توجه کرده و آن را بروز دهیم ، درد آور است .

گاهی با جدیت به کشف و رشد استعداد خود همت می گماریم ولی وقتی آن را بروز و ظهور می دهیم ، جامعه توجهی نمی کند .

به عنوان مثال استعداد نویسندگی ات را پرورش می دهی ، بعد دیگران می گویند : این همه نوشتی به کجا رسیدی ؟!

یا این همه به توانایی موسیقی خود پرداختی چه سودی بردی ؟!

از این همه تابلو نقاشی که خلق کردی چه عایدت شد؟!

این سخنان درد دارد . ولی باید به ان ها بی توجه بود .و تحمل کرد تا به لذت خودشکوفایی رسید .

این قبیل اظهار نظرها مثل این است که به مادری بگویند : درد زایمان را تحمل کردی به چه نتیجه ای رسیدی ؟!

طعم میوه ی خودشکوفایی را فقط خود فرد می تواند حس کند . لذتی که با هیچ چیز در این دنیا قابل مقایسه نیست .طعم شیرینِ شدن آن چه که باید می شدی !


رضا شاه پسند ۲۹ مردادماه98


http://www.rezashahpasand.ir


/ 3 نظر / 80 بازدید
faeze-mortazavi

. طعم شیرینِ شدن ان چه باید میشدی." عالی بود واقعا لذت بردم

faeze-mortazavi

واقعا همینطوره. اصلا درد باعث رشد ادم میشه.