معجزه ی واژه ها

وقتی کلمه " گل نرگس" را می شنوید، احساس لطافت و شادابی می کنید .

انگار گلبرگ ها ی ظریف اش دست نوازشگری ست که صورت شما را نوازش می کند، و عطر دل انگیزش عروس طبع تان را به رقص نه، به سماع می کشاند .

آری کلمه گل، تداعی کننده ی زیبایی ها و خوان گستره ی لطافت و پاکی هاست !

واژه ها بیش از آن چه ما گمان می کنیم تاثیر گذارند . زمانی که به کودک ویا همسرتان می گوید تنبل، بی دست و پا و یا بی نظم، در حقیقت بر کل شخصیت او نام گذاشته اید و هر قدر این کلمات بار منفی دارند، یکجا بر سر او آوار می شوند !

بهتر نیست بگوییم تو فردی شایسته هستی ولی در این کار به خصوص نظم را رعایت نکردی؟!

این گونه شما کل شخصیت او را زیر سوال نبرده اید و به طور دقیق به مشکل اشاره کرده اید .

گلایه کردن و ابراز دلخوری از دیگران اشکالی ندارد، مشکل نحوه ی بیان است .

پس یادمان باشد:

۱. قبل از انتقاد اشاره ای به صفات خوب طرف مقابل داشته باشیم .

۲. کل شخصیت او را زیر سوال نبریم و دقیقا" به همان مورد اشاره کنیم .

وبدانیم :

واژه های زیبا، باران لطیفی است که بر گل وجود هر کس ببارد، شکوفا می شود و آن وقت دور و برمان گلستانی خواهد بود که عطر سکر آورش مشام جانمان را نواخته و محبت را چون جویباری در زندگی جاری خواهد ساخت !

واژهایی چون :

دوستت دارم .

تو لایق بهترین ها هستی.

خوشحالم که هستی .

و...
رضا شاه پسند ۱۷ آبان ماه ۹۸

/ 0 نظر / 77 بازدید