رمز شاد زیستن کودکان


اغلب ،کودکان را شاد و سرزنده می بینم !

واین سوال در ذهنمان نقش می بندد که براستی چه خصوصیاتی موجب می شود کودکان با وجود سختی ها و ناکامی ها از بزرگسالان شاد تر باشند ؟!

مختصر می توان به یک ویژگی مهم در کودکان اشاره کرد :

کودکان در زمان حال زندگی می کنند ،بنابراین افسوس گذشته را نمی خورند و نگران آینده نیستند واین رمز شاد زیستن است .رضا شاه پسند


/ 0 نظر / 60 بازدید