کارنامه ی درخشان

 جدیدترین تعریف باسوادی از نظر یونسکو، توانایی«تغییر»(Change) می‌باشد.پس دیگر توانایی خواندن، نوشتن و کار با رایانه ملاک با سوادی نیست .

حق انتخاب بزرگترین موهبتی است که خداوند به آدمیان عطا فرموده است . و همین ویژگی است که او را از سایر موجودات متمایز می نماید .

وقتی از انتخاب صحبت می کنیم . نا خودآگاه گزینش میان خوب و بد در نظرمان مجسم می شود .

خوب چیست ؟ بد کدام است ؟

پاسخ به این سوال در این مختصر نمی گنجد و البته از دیدگاهای مختلف اخلاقی ، قانونی و فلسفی خوب و بد را تفکیک ومشخص کرد ه اند . پس آن چه مهم است . حرکت از سمت بد به سوی خوب ، یا همان تغییر در جهت مثبت است .

به عبارت دیگر دانسته ها دیگر مهم نیست . مهم این است که دانش ، تو را به تغییر و تحول بکشاند .

دانستن ، چگونه می تواند منشا تغییر باشد ؟!

دانشی سر منشا تحول می شود که ؛ با تفکر و ژرف اندیشی همراه باشد .

این جاست که چه قدر خواندن دیگر مهم نیست ؛ بلکه چگونه و چه چیز خواندن حائز اهمیت است .

پس گام اول خواندن است .

گام دوم چه چیز را ؟!

گام سوم چگونه ؟!

برای گام نخست عطش دانستن لازم است . هر چه بیشتر بخوانی برای خواندن ، تشنه تر می شوی . پس باید شروع کرد هر چند روزی یک ربع ساعت !

ودر گام دوم ، علایق و اهداف شما می تواند در انتخاب نوع مطلبی که می خوانید موثر باشد . کسی که هدفش وقت گذرانی است، به همان فضای مجازی اکتفا می کند و به سمت کتاب نمی رود . و بدون تردید دستاوردش نیز ناچیز و گاه هیچ خواهد بود

. در این جا منظور ما از چگونه خواندن ، برای سرگردانان فضای مجازی نیست . ما چگونه خواندن را برای کتاب خوان ها مهم می دانیم .

باید کتاب خوب را چند بار خواند و سپس در باره اش ژرف اندیشید .

بار اول که کتابی را می خوانید تشنه این هستید ، که بدانید سرانجام مطلب به کجا می رسد .

ولی دوباره که می خوانید وقت می کنید در خصوص دلایل نوشتن مطلب توسط نویسنده ، فکر کنید .

هدف از نگارش این کتاب چه بوده است ؟

نویسنده به دنبال ایجاد چه نگرشی در مخاطب می باشد ؟!

چگونه می توان از دانسته های این کتاب در راه تحول و تغییر استفاده کرد ؟!

این جاست که شمردن کتاب هایی که خوانده ایم جایگاهی ندارد . بلکه شمارش تغییراتی که بر مبنای آن کرده ایم ؛ افتخار آفرین خواهد بود .

در علم روانشناسی نیز یادگیری ؛ به صورت ایجاد تغییرات پایدار در رفتار تعریف می شود .

پس ؛ کارنامه ی درخشان ؛ کارنامه ای سراسر تغییرات مثبت است .


رضا شاه پسند ۱۹ دی ماه ۹۷


شاید مایل باشید این مطلب را نیز بخوانید : 


https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/okrKlmBQg7u1yZoYg4w4-%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8


  

/ 0 نظر / 128 بازدید