بی خیالی

زمان هایی است که خیلی خوب فکر می کنیم . و زمانی هایی هست که اصلا نباید فکر کنیم . تمام هنر ما تشخیص و تفکیک این دو زمان است . دنیل کوهن

 

هر چند بی خیالی مذموم به نظر می رسد . ولی گاهی اوقات لازم و مفید است .

وقتی به راننده ای برمی خوری که علاوه بر عدم رعایت قانون ، طلبکارانه نیز برخورد می کند . و تذکر شما اثری جز برانگیختن خشونت و حماقت در او، ندارد . باید بی خیال باشی و خودت را عذاب ندهی .

زمانی که خاطره ای دور ولی تلخ ، ذهنت را تسخیر می کند و قصد آزارت را دارد ، بهتر است بی خیال باشی .

گاهی به آدم هایی برخورد می کنی ، که فقط نیمه خالی لیوان را می بینند و استاد سیاه نمایی هستند . به این افراد نیز باید بی توجه باشی و بی تفاوت از کنارشان بگذری .

توجه اکثریت به موضوعی ، دلیل مفید بودنش نیست . این که افراد زیادی چشم بسته به دنبال افکار موهوم برخی سلبریتی ها می روند. محک مناسبی برای ارزشمندی نخواهد بود . باید از کنار چنین نمایش های تبلیغاتی بی تفاوت گذشت

برخی سنت ها ارزشمند است . ولی باید بی خیال خرافات و بدعت ها شد .

البته منظور از این بی خیالی ، عدم کوشش برای رفع این کج اندیشی ها نیست . بلکه همراه نشدن و نپرداختن به آنهاست .

به طور خلاصه ، به چیزهایی که ارزش فکر کردن ندارد نباید توجه کنیم .

وقتی ذهن و اندیشه را درگیر افکار و رفتار بیهوده نکردی ، آنگاه فرصت توجه و تفکر در مسایل مهم و ارزشمند را خواهی داشت .

انسان های هدفمند که با برنامه ریزی ، حرکتی مستمر و پیوسته را آغاز می کنند . بی خیال مسایل پیش پا افتاده هستند و تمام انرژی خود را صرف تفکری ژرف ، در موضوعی ارزشمند می کنند .

ادیسون ، نیوتن ، پرفسور حسابی و ده ها بزرگ و دانشمند دیگر که زمینه ی تحول در جامعه بشری شده اند . ذهن خویش را آلوده افکار موهوم و بی ارزش نکرده اند .

فکر رها از افکار مزاحم ، فرصت اندیشیدن درست را پیدا می کند .

مطالعه و خواندن کتاب یکی از راهایی است که به فکر انسان جهت می دهد و یاد می گیرد که چه چیز ارزش فکر کردن دارد .

کتاب های مفید ما را از ابتذال فکری و درگیرهای بیهوده ذهنی رها می کند و زمینه نوعی بی خیالی مفید را فراهم می کند .

وقتی با افکار بزرگ آشنا می شوی ، حقارت انسان ی کوته فکر را درک می کنی و دل و ذهنت را مشغول آنان نمی سازی . مگر در جایی که بتوانی آنها را از افکار کوتاهشان رها سازی .

گاه باید بی خیال بود . هر موضوعی که از اهداف و برنامه های مفید فاصله دارد ، ارزش اندیشیدن ندارد و باید بی خیالش شد .

 

رضا شاه پسند  13 بهمن ماه 97

 

 

شاید مایل باشید این مطلب را نیز بخوانید :


https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/jQRvBBrWp3hAKx0olvWx-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C


/ 0 نظر / 113 بازدید