حباب

همه دوست دارند کارهای بزرگ انجام دهند ، حتی اگر آن کار ، زشت و ضعیف انجام شود . کمتر کسی به زیبا و درست انجام دادن یک کار کوچک فکر می کند . هلن کلر

شاید ناخواسته کمیت در ذهن آدمی جایگاه بهتری از کیفیت دارد . لااقل در ابتدای هر امر این گونه است . چون ذات انسان زیاده خواه است . پس بیشتر را بهتر می پسندد .

این خصلت گاه موجب می شود که کیفیت را فدای کمیت کنیم .

در مقوله نویسندگی نیز این امر حاکم است .پیش آمده که با متنی مواجه شده ایم ، که در عین طولانی بودن ، فاقد محتوای غنی و مفید بوده است .

در مقابل گاهی جمله ای قصار چنان نغز و پرمعناست که نه ساعت ها ، بلکه روزها متمادی، فکرمان را درگیر خودش می کند .

ولی نوشتن مطلبی کوتاه ، به خصوص جملات قصار که در عین مختصر بودن مفید باشد ، کار دشواری است .

به گرفتن گلاب می ماند !

باید گل های بسیاری را بچینی . و با پختن و تبخیر و تقطیر به عصاره ای خوشبو و ماندگار برسی .

قصار گفتن و کوتاه نوشتن ، نیز این گونه است .

بسیار باید کتاب بخوانی . و پیرامون خوانده هایت ساعت ها تفکر کنی و آن گاه عصاره ی اندیشه ات را به نگارش در آوری .

خواندن شعر در این میان جایگاه ویژه ای دارد . چرا که شعر شراب واژ ها ست .

به خصوص شعر ی که از سرچشمه می نوشی . اشعار بزرگانی چون حافظ و سعدی و دیگر بزرگان ادب پارسی می تواند نوشته ات را غنی و پربار کند .

در باب نوشتن به یاد داشته باشیم :

کم گوی و گزیده گوی چون دُر

تا ز اندک تو شود جهان پُر


ودر همه ی ابعاد زندگی فراموش نکنیم :


کار بزرگی که کیفیت ندارد حباب روی آب است


رضا شاه پسند ۱۲ دی ماه ۹۷


شاید مایل باشید این مطلب را نیز بخوانید :  

https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/51xWLAoKoDuQQxmKBQyG-%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


/ 0 نظر / 81 بازدید