مثلث موفقیت

وقتی به انسان های موفق نگاه می کنید ، دنبال کلید های پنهان و اسرار راز آلود برای موفقیت شان نگردید . ببینید کدام کارها و عادت ها در زندگی شان تثبیت شده ، که شما می دانید درست است ، اما رغبت یا اراده انجام آن کارها را ندارید . "تام پیترز "

 

به عقیده ی نگارنده ، رغبت ، توانایی و اراده ، سه ضلع موفقیت هستند . ضعف و خلل در هر کدام از این فاکتورها ، توفیقی را به دنبال ندارد .

رغبت :

وقتی انسان میل و علاقه به کاری داشته باشد در هرشرایط به آن اقدام می کند .

چگونه می توان به علایق خود پی برد ؟

1-     استفاده از آزمون های رغبت سنج

2-     باید خودت باشی . و همان گونه که هستی ، خویشتن را بپذیری . گاه چنان همرهنگ جماعت می شویم که از خود واقعی مان فرسنگ ها فاصله می گیریم .

به عنوان مثال علاقه ای به یادگیری زبان خارجه نداریم ولی برای به اصطلاح کلاس گذاشتن و کم نیاوردن ، خود را به مشقت می اندازیم . و سرانجام هم ، دست از پا دراز تر با کلی هزینه ، کار را در میانه راه رها می کنیم .

توانایی :

شاید در عالم خیال بتوان خود را قهرمان پرورش اندام دانست ولی وقتی می شود این رویا را جامه عمل پوشاند ، که توانایی انجام این کار در ما وجود داشته باشد .

راه پی بردن به استعداد و توانایی چیست ؟

1-     آزمون های استعداد و توانایی می تواند در این راه کمک شایانی به ما داشته باشد .

2-     مشورت با اطرافیان فهیم و دلسوز که ما را به خوبی می شناسند .

به عبارتی چون آن ها کنار گود هستند دیده بهتری نسبت به ما دارند . به شرط این که بی تعارف حقیقت را بگویند و ما نیز تاب شنیدنش را داشته باشیم .

3-     نکته قابل تامل در فرایند شناخت توانایی این است که ، دچار احساسات نشده و برداشت غلط از جمله ی زیر نکنیم.

" استعداد در موفقیت چندان مهم نیست تلاش است که تعیین کننده می باشد "

   بدون تردید بیشتر چیزها با تلاش و فعالیت حاصل می شود ولی باید قبول کرد حداقل توانایی ها برای انجام هر کار لازم است . به هر تقدیر نمی توان از دانه سیب درخت گردو پدید آورد .

البته این بدان معنا نیست که نا امید شویم چرا که افراد صاحب بینش و معرفت می دانند :

آفرینش خدا بی حکمت نیست و هر فرد دارای توانایی است و به منظوری خلق شده است که گوشه ای از هستی را تکمیل کند . مهم یافتن آن توانایی و استعداد است .

اراده :

این فاکتور تکمیل کننده ی دو ضلع دیگر یعنی توانایی و رغبت است . موتور محرک است و نبودش باعث هدر رفتن استعداد و علاقه می شود .

اراده چگونه تقویت می شود ؟

1-     در نظر داشتن دائمی نتایج درخشانی که از بکارگیری توانایی و علاقه برایمان حاصل می شود می تواند اراده یمان را تقویت کند .

2-     قرار گرفتن در محیط انگیزشی

چنین فضایی را خود تان باید فراهم کنید . با خواندن کتاب های انگیزشی وارتباط با افراد مثبت اندیش و فعال می توانید اراده خویش را تقویت کنید .

 

رضا شاه پسند     17 بهمن ما ه 97

 

 

شاید مایل باشید مطلب زیر را نیز بخوانید :

https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/X6G36ZB9W1cWqApY3LNO-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87


/ 0 نظر / 105 بازدید