بخشش درونی

"انرژی نفرت تو را به جایی نمی رساند ؛ اما انرژی بخشش ، که خودش را با عشق نشان می دهد ، می تواند زندگی ات را به شکل مثبتی عوض کند ." پائو لو کوئلیو


در این که گذشت بسیار ارزشمند است شکی نیست !

ولی به راستی می شود هر کسی را بخشید ؟!

آیا فردی که رفتار نادرستش ، خسارت جبران ناپذیری به شما زده است ، قابل عفو است ؟!

از دیگر سو نفرت قبل از این که به دشمن شما زیان برساند ، روحتان را فرسایش می دهد .

انسانی که بطور دائم نفرت وانزجار کسی را در دلش می پروراند اول خود را آزار می دهد !

چه باید کرد ؟!

اگر کسی را در برخوردهای اجتماعی و دنیای واقعی نمی توانید ببخشید لااقل در دل عفو کنید .

قلب خود را از کینه او رها سازید . تا انرژی منفیِ نفرت از شما دور شود .

رضا شاه پسند ۱۷ آبان ماه ۹۷/ 0 نظر / 84 بازدید