موفقیت بزرگ

در دنیایی که هر لحظه می کوشد چیز دیگری از ما بسازد . همین که خودمان باشیم ، موفقیت بزرگی است .  " امرسون "


وراثت و محیط هر دو بر رشد انسان تاثیر گذار است .

محیط ، از ابتدای تولد باورهایی در انسان پدید می آورد که منهای درست یا غلط بودن ، گاه تا پایان عمر با او باقی می ماند .

منظور ما از محیط ، والدین ، جامعه و فناوری است .

1-     والدین

بزرگترین مشکلی که والدین برای فرزند خود ایجاد می کنند این است که ، ناخودآگاه آرزوی های خود را در آنها

جستجو می کنند . پدری دوست داشته پزشک شود و به این خواسته نرسیده ، اینک علاقه دارد این آرزو در پسر ش محقق شود .

مادری در رویاهاش خود را یک موسیقی دان تصور می کرده که هرگز بدان دست نیافته است . امروز دخترش قربانی رویای اوست .

ودر این میان ، آنچه مغفول می ماند ، استعداد و علایق کودک است .

معضل دیگری که پدر و مادر به فرزند خود منتقل می کنند ، باورهای غلطی است که با تعصب خاصی آن را درست می دانند . و دوست دارند فرزندانشان نیز از آن پیروی کنند .

2-     جامعه

باید و نباید های جامعه اعم از قوانین ، عادت ها و باورها به دنبال این است که افراد را همراه و همسوی خود نماید . که البته همه ی آن ها بد نیستند . ولی برخی عقاید عرصه را بر فرد تنگ می کند و او را ودار می سازد از بسیاری از توانایی ها و علایق خود چشم بپوشد .

بعنوان مثال برخی آداب و سنت های خرافی در عرصه ی ازدواج ، فرد را در انتخاب درست شریک زندگی دچار خطا کرده و سرمایه عمرش را به هدر می دهد .

3-     مشکل خاص دنیای امروز

      و اما در روزگار کنونی ، تکنولوژی به ویژه در عرصه ارتباطات ، ذهن افراد را بمباران اطلاعاتی کرده و فرصت تفکر عمیق را از آنان می گیرند .

در چنین فضایی اکثر افراد جامعه ، خودشان نیستند ، بلکه ابزاری هستند در دست غول های اقتصادی دنیا ، که در پشت پرده ی شبکه های اجتما عی ، جوامع را به سمت منافع خود سوق می دهند .

در چنین وضعیتی چگونه خودمان باشیم ؟!

-         عزت نفس خود را بالا برده و احساس ارزشمندی را در خویش تقویت کنیم .

-         در استفاده از شبکه های اجتماعی و گوشی های هوشمند ، برای خود محدویت زمانی قائل شده ، و ساعاتی از شبانه روز را به تفکر پیرامون اهداف ، علایق و توانایی هایمان اختصاص دهیم .

-         آن جا که می دانیم راهمان درست است ، هرگز از سرزنش دیگران نهراسیم .

-         قدرت نه گفتن را در خود تقویت کنیم .

-         همرنگ جماعت بودن را ملاک قرار نداده ، گاه خلاف جریان آب شنا کنیم .

ودر یک کلام خود را بشناسیم .

خودشناسی یعنی از علایق ، توانایی ونقاط قوت و ضعف خود آگاه باشیم .

خودشناسی ، به ما کمک می کند ، خودمان باشیم .

 

 

رضا شاه پسند  11 اسفند ماه 97

 

شاید مایل باشید مطلب زیر را نیز بخوانید :

https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/K5Aymm8xlKuL5LgvgM4g-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA


/ 0 نظر / 123 بازدید