شکوه زندگی

هر کس که خواندن بلد باشد از این توانایی برخوردار است که خود را بزرگ کند؛ ابعاد وجودش را گسترش دهد؛ زندگی‌اش‌ را کامل، باشکوه و جذاب کند. -آلدوس هاکسلی


حیف است که خواندن بلد باشی ولی کتاب نخوانی !

مثل اینکه پا داشته باشی اما راه نروی ، قدم نزنی و از پیاده روی لذّت نبری !

کتاب که بخوانی بزرگ می شوی . مگر نه اینکه کتاب های خوب ، را بزرگان نوشته اند ؛ پس بدون تردید همنشینی با آنان، بزرگت می کند .

اندیشمندانی چون تالستوی ، داستایوفسکی ودهها نویسنده برجسته ی دیگر که آثارشان حکایت از روح بزرگشان دارد .

کتاب که بخوانی ابعاد وجودیت گسترش می یابد !

ابعاد وجود آدمی را جسم ، ذهن و روح تشکیل می دهند .

جسم :

کسی که کتاب می خواند به طور قطع جسمی سالم دارد . چرا که خواه ناخواگاه با رازهای سلامت جسم در لابه لای مطالعاتش آشنا می شود .

ذهن :

کتاب بهترین تقویت کننده ی ذهن است . آن را صیقل می دهد و تفکر را به حرکت در می آورد .

انسان های کتابخوان در هرسنی که باشند ، ذهنی پویا ، شاداب و جوان دارند !

ذهن کتاب خوان ها ، جایگاه افکار مثبت است . و مثبت اندیشی به یقین احساس خوب را به همراه دارد . و کسی که حس وحال خوب داشته باشد ، نشاط و شادابی را به دیگران نیز هدیه می کند .

جامعه ی کتاب خوان ، مولد اندیشه های خوب ومفید است . در چنین اجتماعی ، قانون مداری افتخار و قانون گریزی منفور خواهد بود .

کتاب بستری مناسب برای پرورش افکار سالم است . و سرزمینی که مردمانش فکر سالمی دارند به طور قطع روی سعادت و خوشبختی را خواهد دید .

روح :

واما کسانی که با کتاب همراه هستند ؛ روحی آسمانی دارند . چنین روحی همواره میزبان نوعدوستی ، گذشت و مهربانی ؛خواهد بود .

خلاصه آن که ؛ کتاب که بخوانی زندگی ات با شکوه می شود ؛ چون شکوه زندگی در گرو انسانیت است . و انسانیت وقتی محقق می شود که ؛ آگاه باشیم و کتاب های خوب منبع آگاهی هستند .


رضا شاه پسند ۱۵ دی ماه ۹۷


شاید مایل باشید مطلب زیر را نیز بخوانید :   

https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/Wl97No8yZLSRebv5jyjR-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF/ 3 نظر / 82 بازدید