فضای مجازی خوب است

مهربانی چیزی نیست که فقط مختص دنیا واقعی باشد در همین فضای مجازی هم می شود مهربان بود و عطر خوش مهر ورزی را پراکنده ساخت .

چگونه؟!

می توان مطلبی را به اشتراک گذاشت که امید را تزریق شریان جامعه کند نه ناامیدی و درماندگی را .

می شود سلفی گرفت ، نه با صحنه ی آتش سوزی و تصادف ، بلکه با دستی که پاکبان و میحط بان نیست ولی بی منت زباله ازطبیعت بر می دارد .

می توان با پست های خوب ، خطرات بی تفاوتی نسبت به اجتماع را ، در نظرها روشن ساخت .

می توان سرود ؛ شهر ما خانه ی ماست .

یا که گفت : هنوز هم ، همسایه از همسایه ارث می برد البته نه زباله و سرو صدا بلکه مهر ومحبت را !

می شود کمپین راه انداخت البته نه کمپین حمایت از مدافعان جراحی زیبایی بلکه کمپین دوستداران سیرت نیکو !

آری می شود همه همصدا در فضای مجازی فریاد زنیم :


آی مردم شهر ؛ مهربانی هست تا زندگی جاری ست !


و بدانیم :

مردگانی متحرک ایم ! اگر این رمز انسانیت را یاد نگیریم .
رضا شاه پسند ۱۷ مهرماه ۹۸


http://www.rezashahpasand.ir/
/ 2 نظر / 169 بازدید