گنجِ بی رنج

اما در نهایت فرد برای زندگی کردن بیشتر از کشتن خودش به شهامت نیاز دارد. –آلبر کامو

زندگی صحنه ی مبارزه ، و به نوعی قصه ی رنج و گنج است !

با ید با شهامت و امیدواری ، برای زیستن تلاش کنی . می گوییم ؛ زیستن نه فقط نفس کشیدن !

زندگی واقعی ، حیاتی سراسر هدفمند و پرتلاش است نه صرفا زنده بودن .

کسی که فاقد شهامت مبارزه ، برای این چنین زیستنی است ؛ دست به خودکشی می زند .

ولی آیا براستی خودکشی ، تنها خودکشی جسمی است !؟

آیا برای رهایی از صحنه مبارزه و تلاش ، فقط باید از کالبد جسم رها شد ؟!

البته که نه ...

بدتر از آن ، انتحار روحی و روانی است . می شود به لحاظ جسمی زنده بود ولی به معنا ، مرده ای متحرک !

شاید بتوان اقسام گوناگونی برای خودکشی ذهنی و روحی نام برد ، ولی به زعم نگارنده شاید مهمترین آن ها به شرح ذیل باشد :

روزمرگی :

کسی که برای زندگی هدف و برنامه ای ندارد ، درحقیقت خود را از زیستن واقعی محروم کرده است ! مرده ای است ، که فقط نفس می کشد .

بیگانگی با کتاب :

خواندن کتاب های مفید ، تضمین کننده ی حیات فکری انسان است . مگر نه این که زنده بودن ذهن ، به تفکر و خلاقیت است . مغزی که با کتاب ها بیگانه است . زمینه ی نواندیشی و نو آوری پیدا نمی کند . چنین ذهنی می میرد .

نفوذ ناپذیری :

برخی چون قلعه ای ، به دور خویش ، حصار کشیده اند و پذیرای هیچ اندیشه و تفکر جدیدی نیستند . افکار خویش را درست و دانسته ها دیگران را نادرست می شمرند . چنین افرادی در حقیقت به لحاظ ذهنی دست به خودکشی زده اند . چرا که اندیشه ی راکد و غیر قابل نفوذ ، مرگش حتمی است .

منفی بافی :

کسی که دنیا را یکسره تیره و تار می بیند ، هرگز تلاش سازنده ای ندارد . و امید برای او بیگانه است . ذهنِ چنین فردی در حقیقت اسیر افکار منفی است ، و خودکشی کرده است .

باید هدفمند زیست و شهامت مبارزه با چالش ها را در خود ایجاد نمود

قهرمانان زندگی ، از سختی های زندگی نمی هراسند و به استقبال مشکلات می روند . چرا که می دانند در پستی و بلندی هاست ، که عضلات تفکر و اندیشه رشد می کند .

باید تلاش کرده و قبول کنیم :

گنج بی رنج ؛ رویایی بیش نیست !رضا شاه پسند ۱۷ دی ماه ۹۷شاید مایل باشید مطلب زیر را نیز بخوانید :     

https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/NMAy8mZ0gYIo9KNB8grb-شکوه-زندگی

/ 0 نظر / 113 بازدید