برنده ی واقعی

برنده شدن هميشه به اين معني نيست كه اولين باشي، بلكه بدين معني است كه بهتر ازقبل عمل كرده باشي! بوني بلير


ذات انسان رقابت جوست . چرا که دوست دارد همیشه اول باشد . ونیاز به برتر بودن در همه افراد وجود دارد .

این نیاز ، نه تنها بد نیست ، بلکه اگر درست و به جای خود استفاده شود ؛ عامل رشد و توسعه است .

برای اینکه این نیاز فطری را ، درست و معقول بر آورده کنیم باید با خود رقابت کنیم نه با دیگران !

چگونه ؟!

در گام اول باید باور کنیم که هر یک از ما منحصر به فرد آفریده شده ایم . پس هرگز نباید خود را با دیگران مقایسه کنیم .

وقتی مقایسه خود با سایرین را کنار نهادیم . در حقیقت برای همیشه رقابت با آنان را کنار گذاشته ایم .

در گام بعدی باید به نقاط ضعف و قوت خود آگاه شویم و بر مبنای آن اهدافی برای خود انتخاب نموده و با برنامه ریزی به سمت آن حرکت کنیم . حالا موقع رقابت است . البته با خود نه با دیگران !

چه طور ؟!

خیلی ساده ؛ نقطه ای که تلاشمان را از آن جا آغاز کرده ایم در نظر گرفته ومیزان پیشرفتمان را با گذشته خود مقایسه می کنیم . و در رقابتی مثبت با گذشته ی خویش، به سمت شکوفایی بیشتر حرکت می نماییم .

با این روش ، ضمن دور ماندن از رقابتی فرسایشی و منفی با دیگران ، بدون این که بخواهیم ، در زمینه ای که رشد کرده ایم از آن ها جلو افتاده ایم . اگر فقط با گذشته خود رقابت کنیم ، اول بودن برایمان هدف نمی شود . بلکه بهبود عملکردمان نسبت به گذشته ملاک خواهد بود .

از سوی دیگر چون تب رقابت با دیگران و نشستن بر سکوی اول را کنار نهاده ایم . شکست را نیز جزو لاینفک مسیر می دانیم .

در این حالت ، هرشکست چراغ راهی برای پیروزی بعدی خواهد شد .

به یاد داشته باشیم :

در راه توسعه ی فردی بهترین کار ؛ رفاقت با دیگران و رقابت با خویش است .

وبدانیم :

برنده ی واقعی کسی است که با خودش مسابقه می دهد .


رضا شاه پسند ۱۸ دی ماه ۹۷شاید مایل باشید مطلب زیر را نیز بخوانید :  


https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/K5A1K6x8rxiLeBO63e0m-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8


   

/ 2 نظر / 85 بازدید