خلاقیت

"ذهن های کوچک به چیزهای غیر معمولی توجه می کنند و ذهن های بزرگ به چیزهای معمولی ". پاسگال

 

افتادن سیبی از درخت توجه نیوتن را جلب می کند و موفق به کشف قانون جاذبه می شود . این یعنی اهمیت دادن به چیزهایی که به نظر معمولی می آیند ولی در معنا بزرگ هستند .

چه عاملی باعث می شود به پدیده های اطرافمان بی توجه باشیم ؟!

پاسخ در عدم خلاقیت نهفته است .

فردی که ذهنی راکد دارد و پویا و خلاق نیست ، به آن چه در اطرافش می گذرد خیلی زود عادت می کند . دیگر دیدن یک گل ، یا لبخند کودکی بازیگوش ، او را به هیجان نمی آورد .

ذهن چنین فردی چون تولید کننده و آفریننده نیست ، به روزمرگی می افتد . و در چنین وضعیتی به دنبال هیجان های کاذب می گردد . وفضای تلگرام واینستاگرام چراگاه چنین تفکری می شود .

دایم در فضای مجازی به دنبال پدیده های شگفتی است که او را به هیجان در آورد و از رخوتش بکاهد !

چنین افرادی خوراک و بازیچه سلبریتی ها هستند . برایشان مهم است که فلان فرد مشهور چه می خورد ؟! چه می پوشد و دماغش را عمل کرده یا نه !

اما یک فرد خلاق به دیدن زیبای های اطراف ، به وجد می آید و ذهنش دایم در تکاپوی کشف و آفریدن چیزهای تازه و بدیع است !

چگونه می توان خلاق تر بود ؟

ذهن برای خلاق شدن ، نیازمند تغذیه است . و بهترین منبع برای این مهم ، کتاب ها هستند .

خواندن کتاب های مفید باعث می شود :

1-     با افکار دیگران آشنا شویم . و پرسش های تازه ای فرا رویمان ایجاد شود . و طرح سوال سرآغاز خلاقیت است .

2-     کتاب ها باعث می شوند ، به محیط پیرامونمان با دقت بیشتری نگاه کنیم . و روابط به ظاهر ساده برایمان جلب توجه کند . 

3-     مطالعه موجب می گردد ، ذهن رشد یافته و بزرگ گردد . چنین ذهنی وقتش را به سرگرمی های مبتذل تلف نکرده و و شروع به خلق و آفرینش می کند .

4-     خواندن کتاب ، توهم همه چیز دانی را در ما از بین می برد . و موجب بروز خلاقیت می شود . چرا که دشمن خلاقیت ، توهم دانایی است .

5-     انس با کتاب ها ، نمی گذارد چشم ها دچار عادت شوند ، بلکه به هرپدیده به ظاهر معمولی به دیده ی معرفت می نگرند .

 

رضا شاه پسند 6 بهمن ماه 97شاید مایل باشید مطلب زیر را نیز بخوانید :

https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/okrKlmBQg7u1yZoYg4w4-%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8/ 2 نظر / 128 بازدید
learndl

درود...لطفا کتاب های خوب را در وبلاگتان معرفی کنید.