لطفا مرا ببینید

هر فردی یک تابلو نامرئی بر گردنش انداخته و روی آن نوشته : کاری کنید که من احساس کنم مهم هستم . هرگز از توجه به این تابلو غافل نشوید . مری اش


شاید کمی اغراق آمیز به نظر آید ولی به نظرم امثال هیتلر ، افرادی هستند که در کودکی دیده نشده اند . وبا عقده حقارت رشد یافته اند . وامثال ادیسون کسانی هستند که کودکی را با عزت نفس گذرانده اند .

عزت نفس چیست ؟ !

کسی دارای عزت نفس است که واجد دو ویژگی باشد .

۱. باور به داشتن توانایی برای مقابله با مشکلات

۲. داشتن احساس ارزشمندی


قرار نیست زندگی همیشه گل و بلبل باشد . زندگی صحنه مشکلات و چالش های گوناگون است . فردی که دارای عزت نفس است خود را در مقابل مشکلات نمی بازد . بلکه چالش را سکوی پرتابی برا ی رشد بیشتر می داند .

او به توانایی های خود برای غالب شدن بر مشکلات ایمان دارد .

برای این که بتوانیم کودکانی با چنین ویژگی تربیت کنیم ؛ لازم است به بچه ها فرصت آزمون و خطا بدهیم . تا به توانایی های خود باور کنند.


و اما احساس ارزشمندی ...

این حس وقتی در بچه ها ایجاد می شود که دیده شوند .

وای که چه قدر سم مهلکی است مقایسه ی کودکان باهم‌ ! تا اعتقاد و ایمان نداشته باشیم که هر انسانی منحصر به فرد آفریده شده است ؛ هرگز قادر نیستیم در افراد عزت نفس ایجاد کنیم !

وقتی از همه ی کودکان یک انتظار داریم و به توانایی و علایق آنها بی اعتنا هستیم ؛ در حقیقت عزت نفس آنان را لگد مال می کنیم .

قرار نیست همه بچه ها ریاضی دا ن شوند . نقاشی و موسیقی هم برای انسان افتخار است !

گیرم در جامعه ما نان پزشک در روغن است ؛ ولی نویسندگی هم دنیای زیبایی است .

چرا از همه کودکان یک انتظار داریم ؟!

چرا آنان و استعدادهایشان را نمی بینیم ؟!

باید هر انسانی را همان گونه که هست دید و پذیرفت . در این صورت است که او احساس ارزشمند بودن می کند .

زندان ها پر از بزهکارانی است که تنها مشکلشان این است که ؛ هرگز دیده نشده اند .

کودکان بی گناه هر روز در خانه و مدرسه با زبان بی زبانی فریاد می زنند :

لطفا مرا ببینید !رضا شاه پسند ۲۳ دی ماه ۹۷شاید مایل باشید مطلب زیر را هم بخوانید :    


https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/y0w9y8kKkEIOXjLWA95q-شاه-کلید-توسعه-ی-فردی/ 0 نظر / 68 بازدید