خورشید آگاهی


آگاهی خورشید ی است . که دل و جان آدمی را منوّر می کند .

انسان هایی که ضمیری پاک دارند ، پروانه ی وجودشان به دنبال روشنایی است .

ولی کسانی که در ضمیرشان ،خفاشانِ جهل ، رخنه کرده اند ، از نور دانایی فراری هستند!

آنان به باورهای غلط خود متعصبانه پایبند هستند . جهانشان همانند افکارشان محدود است . و نظرات خود را صواب و عقاید دیگران را باطل می شمارند!

اگر از آنان دعوت به تفکر و گفتگو کنی ، نمی پذیرند و در غار تاریکِ افکار خویش مخفی می شوند .

اگر هم وارد مباحثه شوند ، به دنبال توجیه ا ند نه توضیح !

گوینده اند تا شنونده !

ناشکیبا هستند و مغرور !

خود را از هر اشتباه و خطایی مبرا می دانند !

دچار توهمِ همه چیز دانی هستند !

هر راه و روش نوینی را مخرب ، و عادات نامطلوب خویش را مفید می انگارند .

چنین افرادی به طور قطع با هر چه میانه خوبی داشته باشند با کتاب رفاقتی ندارند .

چرا که اگر انسانی همنشین کتاب ها باشد . دلش چون پروانه ، نور دوست است . وبسان آینه انعکاس دهنده ی روشنایی خواهد بود .

با کتاب های مفید همراه شویم تا بر بال اندیشه ها بسوی نور رهنمون گردیم .

کتاب های منبع ، آگاهی هستند .


رضا شاه پسند ۲۱ آذر ماه ۹۷

شاید مایل باشید این مطلب را نیز بخوانید :

https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/rlr7OovQJKhk0k7mvd7O-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%87/ 4 نظر / 97 بازدید