اندیشه ی آسمانی

به نظرم حس زیبایی شناسی بیش از هر چیز در پرندگان قابل مشاهده است که کرم ها را روی زمین می بینند ، اما رو به آسمان پر می کشند. " لارنس فرگینلتی "

لطفا به جمله های زیر دقت کنید ، سپس در مورد پرسش های مطرح شده بیاندیشید :

"خواهی نشوی رسوا ، همرنگ جماعت باش ."

"لقمان را گفتند : ادب از که آموختی گفت : از بی ادبان . هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم ."

کدام سخن درست است ؟!

آیا راهی که اکثریت می روند ، می تواند به طور قطع درست باشد ؟!

آیا کمیت ، الزاما" کیفیت را نیز به دنبال دارد ؟!

اگر اغلب افراد جامعه راه را به خطا رفتند ما نیز باید به همان راه برویم ؟!

چه کنیم ؟! به عنوان مثال به دنبال اکثریت مشغول در فضای مجازی برویم یا پی اندک کتابخوان ها را بگیریم ؟!

با کمی تعمق در سوال های بالا ، پاسخی که به دور از تعصب می توانیم بدهیم . این خواهد بود:

" راهی که اکثریت می روند همیشه هم صحیح نیست "

چه عواملی باعث می شود ، بدون تفکر ، دنباله رو جمع باشیم ؟

1-     ترس از سرزنش شدن :

اگر از عزت نفس پایینی برخوردار بوده و خویشتن را ارزشمند ندانیم ، دائم به دنبال تایید دیگران خواهیم بود .

 این خصلت باعث می شود ، ابراز وجود نکرده و همرهنگ جماعت گردیم .

باید خود را همان گونه که هستیم بپذیریم . وحس ارزشمندی را در خود تقویت نماییم .

2-     عدم آگاهی :

هرچند دنیای امروز ، عصر اطلاعات و ارتباطات است ولی گاهی ، دانش ما سطحی است . وعلت آن نیز چیز ی جز دوری از کتاب و کتابخوانی نیست . اطلاعاتی هم که شبکه های اجتماعی در اختیارمان می گذارند . اغلب سطحی می باشد . آگاهی کامل در سایه خواندن کتاب های خوب و ژرف اندیشی حاصل می شود .

3-     نداشتن هدف و برنامه :

وقتی در زندگی هدف مشخصی نداریم و از برنامه ای مدون پیروی نمی کنیم . دچار روز مرگی شده و اغلب با جریانات اجتماعی همراه می شویم . و به درست یا غلط آن نمی اندیشیم .

درست است ما آدمیان در زمین زندگی می کنیم . وگاه پدیده های غلط در مقابل چشم هایمان بیشتر خودنمایی می کند . ولی باید زمین رادید ، ولی آسمانی اندیشید و عمل کرد .

انسان آسمانی ، در کردارهای نادرست ، همرنگ جماعت نشده و آنان را همراهی نمی کند .


 

 

رضا شاه پسند 1 اسفندماه 97

 

 

شاید مایل باشید مطلب زیر را نیز بخوانید :


https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/QLE8ll7keZUYQogkXaJm-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4


/ 2 نظر / 63 بازدید