کتاب درسی

بزودی کتاب های درسی در مقاطع مختلف تحصیلی توزیع می شوند . و بوی ماه مهر زودتر به مشام می رسد .

بچه ها خوشحال ، کتاب ها را جلد می کنند وعطر چاپ و کاغذ ، برای بزرگ ترها خاطره انگیز است .‌

ولی براستی طی این سال ها ؛ کتاب های درسی به چه میزان ما و فرزندانمان را برای زندگی آماده کرده اند ؟!

آیا کتاب زیست شناسی درس حفاظت از محیط زیست را به ما آموخت ؟!

کتاب ریاضی چه طور ؟ یادمان داد در زندگی اهل حساب و کتاب و برنامه ریزی باشیم ؟!

آیا از فارسی ، تاریخ ادبیات را حفظ کردیم ، یا آموختیم که آموزه های ادب پارسی را وارد زندگی روزمره کنیم ؟!

تاریخ برایمان فقط نام ها و شخصیت ها بود یا عبرت ها؟!

از جغرافیا آموختیم ، زمین خدا بزرگ است و پر از عجایب و البته ایران عزیزمان ؟!

از دو زبان خارجه انگلیسی و عربی به کدام یک مسلط شدیم ؟!

آری متاسفانه کتاب های درسی به ما و فرزندانمان درس زندگی نیاموختند ؟!

چرا؟!

اول ان که به زعم نگارنده فلسفه وجود کتاب درسی ، مخل خلاقیت و نو آوری است .

آیا بهتر نیست کتاب درسی چاپ و توزیع نشود ( البته به جز در پایه های اول و دوم دبستان ) و فقط سر فصل تعیین شده آن گاه ، دانش آموز و معلم خلاقانه و متناسب با فرهنگ و امکانات هر منطقه به پژوهش و یادگیری بپردازند ؟!

دوم آ ن که باید سرفصل های دروس با توجه به نیاز روز و مبتنی بر زندگی واقعی باشد . تا بتواند فرد را برای زندگی آینده آماده سازد .

امید آن که در آینده ، کتاب درسی فقط یک خاطره باشد .


رضا شاه پسند 7 تیرماه 98


http://www.rezashahpasand.ir


/ 0 نظر / 136 بازدید