دوست خدا

آیه ۶۲ سوره مبارکه یونس بی نهایت تامل برانگیز است اول ترجمه ی آیه شریفه تقدیم نگاه خرد ورز شما خوبان .

" آگاه باشید (دوستان و ) اولیای خدا، نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند "

بیشتر رنج های ما در این دنیا، زاییده ترس و غم است بنابراین اگر این دو نباشد به یقین احساس آرامش خواهیم کرد ‌و در این آیه ی شریفه می فرماید دوستان خدا از این دو به دور هستند !

از سویی بدون تردید وقتی قرار است دو نفر با هم دوست باشند لازم است حداقل در برخی ویژگی ها مشترک باشند .

بنابراین اگر بناست دوست خدا باشیم پس باید به او شبیه شویم ولو این که قطره در مقابل دریا هم نخواهیم بود .

و اما صفات خدا بی شمارند ولی نگارنده با بضاعت اندک و اندیشه محدودش به موارد زیر اشاره می کند :

۱. خدا صبور است پس دوست خدا نیز باید اهل صبر باشد . صبر در برابر سختی ها، محرومیت ها و مشکلاتی که محیط و اطرافیان برایش ایجاد می کنند .

وکسی که به مقام صبر رسید به طبع اندوهی ندارد !

۲. خدا زود می بخشد بنابراین دوست خدا هم باید به آسانی از خطای دیگران بگذرد و به یقین همین گذشت او را از رنج کینه و دشمنی دور می کند .

۳. خدا بدون چشم داشت جبران، مهربانی می کند پس دوست خدا هم باید در قبال محبت به دیگران انتظاری نداشته باشد وهمین ویژگی موجب می شود از نیکی پشیمان نشده و از رفتار دیگران در مقابل خوبی اش، غمگین نشود .

و در پایان کسی که با مالک زمین و آسمان ها دوست است دیگر چیزهای حقیر و زودگذر دنیایی قادر نیست روح بزرگش را غمگین کند .
رضا شاه پسند ۱۳ آبان ماه ۹۸
/ 0 نظر / 86 بازدید