دایه ی مهربان تر از مادر

از آن جا که انسان موجودی اجتماعی است دوست دارد مورد توجه قرار گیرد وتایید اطرافیان، او را با نشاط می سازد .

همین ویژگی موجب شد تا نوابغ عرصه ی فناوری، توسط کمپانی های بزرگ اقتصادی بکار گیری شوند تا نبوغ خود را در راستای ایجاد پدیده ای به نام اعتیاد جلب توجه ، استفاده کنند.

این نوابغ با طراحی شبکه های اجتماعی وبه خصوص پدیده ای به نام لایک توانستند در فاصله ای بسیار کوتاه، اعتیادی همه گیر به این پدیده ی قرن، در مردم ایجاد کنند.

امروزه قالب کاربران این فضا، عشق لایک هستند . آنان هر مطلبی را بدون تعمق در صحت اش، به بهای دریافت لایک بیشتر، بازنشر می دهند .

بازار سلفی های سخیف و پیش پا افتاده گرم است . و برخی هر گونه شکلک و ژست ناهنجاری می گیرند تا به لایک بیشتر برسند.

از سویی تنور شایعات بی اساس نیز برای جلب مخاطب، در این فضا گرم است .

امروز به مدد این اعتیاد همه گیر، تفکر جمع کثیری از مردم توسط کمپانی های بزرگ اقتصادی و تجاری از راه دور کنترل شده و در مسیر سودهی بیشتر این غول های اقتصادی قرار می گیرد ‌.

در چنین آشفته بازای که شایعه، بزرگ نمایی و ترویج افکار عامه پسند یک تاز میدان است، جایگاه تفکر ژرف و عمیق خالی است .

کتاب ها و صاحبان خرد مورد غفلت قرار گرفته و توان رقابت با این جادوی قرن را ندارند.

ولی باید دانست فضای آشفته ی مجازی، نقش دایه ی مهربان تر از مادر را بازی می کند و این تنها کتاب ها هستند که مادران واقعی خرد و اندیشه اند .

و بدون تردید همیشه آغوش مادران است که آرامش را به آدمی هدیه می کند .
رضا شاه پسند ۱۱ آبان ماه ۹۸

/ 0 نظر / 60 بازدید