گرسنگی درون


روزانه یک سری فعل وانفعال شیمیایی در بدن موجب می شود ما گرسنه شویم . وبه طبع احساس نیاز به غذا پیدا می کنیم و با خوردن مواد مغذی ، حیات و بقا خود را تضمن می کنیم .

بدون تردید اگر به سلول های بدن غذا ، هوا و آب نرسد می میرند . ولی آیا ذهن و روان آدمی به تغذیه محتاج نیست ؟!

چرا روح و روانمان احساس گرسنگی نمی کند ؟!

نشانه گرسنگی ذهن چیست ؟!

چه غذاهایی می تواند این قسم گرسنگی را بر طرف کند ؟!

ذهن

ذهنی که گرسنه است ، عطش آموختن دارد و مایل است هر روز مطلبی جدید بیاموزد .

دقت کرده اید بوی غذا و دیدن آن ، اشتها را تحریک می کند ؟

در مورد ذهن نیز این گونه است باید آن را در محیط مطالب فاخر قرار داد تا تحریک شود .

و چه غذایی بهتر از کتاب ، می توان برای ذهن فراهم کرد . مطالب فضای مجازی غذا هست ولی حکم چیپس و پفک را دارد . شکم پرکن است . مغذی نیست .

ولی کتاب های خوب ، ذهن را با غذای اندیشیدن تغذیه می کند .

روان

روح و روان گرسنه ؛ شیفته ی افعال و رفتار انسانی است د ر او عطش مهربانی ، عشق و فداکاری فرمان می راند.

باید روح را با خصال پاک انسانی تغذیه کرد ، وگرنه از گرسنگی می میرد .

روحی که مرد ، به هر ذلت و رذالتی تن می دهد .

بشر امروز ی برای درازای عمر خویش به دنبال تغذیه و بهداشت است ولی به پهنای آن نمی اندیشد.

جسم اش طالب غذاهای رنگارنگ است ولی به لحاظ ذهنی و روانی خودش را سیر می بیند.

و در این میان بسیاری در اثر گرسنگی ذهنی و روانی ، مرده اند و خود نمی دانند.

حیف است ، تا وقت باقی است ؛ ذهن خود را با کتاب و روح خویش را با مهربانی تغذیه کنیم .

اگر کمی سکوت نماییم ، به طور قطع ندای گرسنگی درونی را خواهیم شنید .
رضا شاه پسند ۱۰ مهرماه ۹۸

/ 0 نظر / 65 بازدید