قربانی جهل

ایامی چون محرم ، زمانی مناسب برای اندیشیدن است . اگر بپذیریم که حضرت اباعبدالله (ع) با آن همه فضایل انسانی والهی ، قربانی جهل مردم زمانه ی خویش شد ، آن گاه اهمیت تفکر، دو صد چندان می شود .

اگر هر یک از ما کلاه خویش را قاضی کنیم و بدون تعصب در خود بنگریم نمونه هایی از جهالت را داریم . وهمین جهل هاست که بسیار از فضایل انسانی ما و اطرافیانمان را به مسلخ می برد .

پدر و مادر ی که استعداد کودک معصوم خود را نمی شناسد و از او انتظاراتی متناسب با آرزوی های خود دارد ونه توانایی کودک ، آیا درجهل نیستند ؟!

این جهل والدین ، آیا امید کودک را قربانی نمی کند و سرنوشت او را نابود نمی سازد ؟!

مردی که متعصبانه با اهل و عیالش برخورد می کند و گمان می کند فقط فکر او درست است و لاغیر ، آیا دچار جهل نیست ؟!

زنی که بزرگی خود را در آرایش های غلیظ و غیر متعارف می بیند نه در رشد استعدادهای نهفته خویش ؛ آیا گریبانگیر جهل نیست ؟!

فردی که کوچه و خیابان را خانه خود نمی داند و بی مهابا در آن زباله می ریزد ، آیا به نوعی جهل گرفتار نیست ؟!

چه قدر خوب است در دهه پر برکت محرم حداقل ۱۰ مور د از جهل های خویش را لیست کنیم . و هرشب محرم پس از عزا داری و صفا دادن دل ، به یکی از آن ها فکر کنیم و سوال های زیر را از خود بپرسیم :

۱. این جهل از کجا در من رسوخ کرد و وارد فکر و ذهنم شد ؟!

۲. این جهالت چه آسیبی به من و اطرافیانم وارد کرده و

می کند؟

۳. چگونه می توانم از شر آن خلاص شوم ؟!

هرشب به یکی نمونه فکر کنیم و انشاالله روز عاشورا ؛ همان طور که در عزا ی سید و سالار شهیدان می گرییم . عهد کنیم که این جهالت ها را برای همیشه از خود دور کنیم .
رضا شاه پسند ۱۲ شهریور ماه ۹۸


http://www.rezashahpasand.ir
/ 1 نظر / 91 بازدید