نوشتن

نوشتن ؛چه حس خوبی به آدم می دهد ! انگار داری با یکی حرف می زنی !

گویی ذهنت سوال می کند و خودش هم جواب می گوید !

البته دروغ چرا ! سخت هم هست.

نوشتن به نوعی زایش مغز است و کلمات کودکانی که متولد می شوند .

درد زایمان اگرچه سخت است ولی به لذت تولد نوزاد می ارزد !

وصد البته مهم است که این نوزاد دوره جنینی را چگونه گذرانده باشد . یک نوزاد تپل و لب قرمزی نتیجه تغذیه خوب است . کلمات وقتی متولد می شوند وبه صفحه ی سفید حیات می بخشند،درصورتی زیبا و دلنشینند که زاییده اندیشه ای توانمند باشند .

تفکری که با بهترین غذاها تغذیه شده است ، خالق زیباترین نوشتار خواهد بود .

و چه طعامی برای تفکر و اندیشه بهتر و مفیدتر از :

خوانش کتاب

/ 0 نظر / 75 بازدید