بازی یا بازیچه

تفاوت اصلی بین آدم بزرگ ها و بچه ها ، تفاوت قیمت اسباب بازی هایشان است . " ملکولک فوربس "


با نگاهی به زندگی روزمره ، در می یابیم اغلب اوقات ، همانند کودکان در حالی بازی کردن هستیم . به عبارت دیگر هدف و برنامه ای نداریم .

خانمی برای اینکه خود را یک سر و گردن برتر از بانوان دیگر نشان دهد ؛ هر روز به دنبال تغییر دکوری تازه در خود و محیط منزل است . چهره ی خویش را به هفتاد قلم آرایش تصنعی و شیمایی می آرید و مبلمان خانه را که هنوز یکسال از عمرش نمی گذرد با هزینه ای گزاف تغییر می دهد .

آقایی بزرگترین هنرش ، عوض کردن کانال های تلویزیونی و وقت تلف نمودن پای این جعبه جادواست . خوشحال است که سلطان ریموت است . فقط همین !

اغلب افراد با همان اتومبیلی که دارند سالی یک بار هم ، به تفرجگاهی نمی روند و از زندگی لذت نمی برند . آن وقت با قسط و قرض ، به دنبال مدلی بالاترند .

اعضای خانواده در منزلی که دارند ، یک بار گرد هم به مهر نمی نشینند .و از بودن باهم شاد نیستند . آن وقت در رویای خانه ای فراخ ترند !

دانشجویی همه ی هم و غمش ، پاس کردن دروس و گرفتن مدرک است . بدون ان که به کسب مهارتی تازه بیاندیشد .

جوانی تمام هنرش تک چرخ زدن در خیابان است . ودیگری پرسه زدن مدام در شبکه های اجتماعی !

اغلب افراد به گونه ای سرگرم یک بازی کودکانه اند ، بدون هیچ‌ هدف و برنامه ای در زندگی !

ولی با کمال تاسف باید گفت ؛ بازی کردن بزرگان با کودکان تفاوت دارد !

کودکان در غالب بازی های خود ؛ رشد می نمایند و زندگی کردن می آموزند .

ولی بازی کردن های ما ، هدر دادن سرمایه ارزشمند عمر و زمان است .


دقت کنیم ؛ زندگی بازیچه نیست ، آن را به بازی نگیریم .رضا شاه پسند ۲۳ تیرماه ۹۸

http://www.rezashahpasand.ir

/ 2 نظر / 218 بازدید