استاندارد رفتار

۲۲مهرماه روز جهانی استاندارد است . همه ما به هنگام خرید هر کالایی وجود استاندار دهای ملی و جهانی برایمان مهم است . ولی آیاتاکنون به پندار ، گفتار و رفتار استاندارد نیز اندیشیده ایم ؟!

رانندگی هایمان چه قدر استاندارد است ؟!

گفتارمان تا چه اندازه با ملاک های انسانی همخوانی دارد ؟!

برای روابطمان با دیگران چه ملاک هایی را تعریف کرده ایم ؟!

با خودمان مهربان هستیم ؟!

برای زمان چه جایگاهی قائلیم ؟!

آیا با طبیعت و محیط زیست در قالبی استاندار برخورد و تعامل می کنیم ؟!

خوب است همانگونه که در ابعاد جسمانی و مادی رعایت ایزوها را مد نظر داریم کمی هم به استاندارهای روحی و اخلاقیمان بیاندیشیم .

/ 0 نظر / 46 بازدید