یوسف گم گشده

دانش آموزی تلاش می کند از همکلاسی اش بهتر باشد . او حسرت می خورد که دوستش در ریاضی موفق است . ولی برایش مهم نیست که خودش نقاشی های زیبا می کشد !

بانویی جلو آینه که می رود از ظاهر خودش راضی نیست ، دایم در کانال های تلگرامی و یا سایت ها به دنبال راه های زیباتر شدن است .

آقایی در قیاس با رفقا یش ، خودش را از زندگی عقب می پندارد و حسرت موفقیت های آن ها را می خورد .

فردی تلاش می کند با فعالیت ها اجتماعی و سیاسی از رقبا جلو افتاده وبر کرسی ریاست تکیه زند درحالی که توانایی های دیگری دارد واصلا مرد صحنه ی سیاست نیست !

مثال هایی از این دست واقعیتی را آشکار می کند :

اغلب ما در تلاشیم ، شخصی غیر از خودمان باشیم !

متاسفانه رسانه های جمعی ، سیستم آموزشی ، فرهنگ در حال گذرا از سنتی به مدرنیته و بسیار عوامل دیگر ، ما را به ادامه این پندار غلط ترغیب می کنند .

باید یک بار برای همیشه این رقابت های کور را وانهیم و هریک خود را همان گونه که هستیم بپذیریم .

با پذیرش بی چون و چرای خویش ، اضطراب ها و استرس ها ما را رها می سازند .

چرا باور نداریم خداوند هریک از ما را منحصر به فرد آفریده است .

شما را دعوت می کنم به خواندن رمان زیبای کیمیاگر اثر نویسنده ی چیره دست " پائولو کوئیلو " .

اگر این کتاب را نخوانده اید ، بخوانید تا افسانه شخصی خویش را بیابید . و یوسف گم گشته ی وجودتان به شما باز گردد

و در یابید :


"عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم


دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم "
رضا شاه پسند ۶ مهرماه ۹۸http://www.rezashahpasand.ir/ 0 نظر / 402 بازدید