درخشش الماس

از بعضی معایب اگر خوب بهره گیرند، از فضایل بیشتر خواهد درخشید. -فرانسوا لاروشفوکو


اگربه نقطه ای از بدن میکروب یا ویروسی وارد شود بلافاصله سیستم ایمنی واکنش نشان داده وبا تب و درد هشدار می دهد وفرد را برای مقابله با بیماری مهیا می کند .

سیستم ایمنی خودکار بدن ، که از اراده ی ما خارج است ، این گونه در مقابل مهاجم ساکت نمی نشیند و به تقابل برمی خیزد .

جای شگفتی است که روان و ذهن ، که در اختیار و اراده ماست ، دچار عفونت هایی ؛ چون حسد ، غرور و تعصب ودهها مشکل دیگر می گردد . وما از آن غافلیم و برای مداوایش آستین با لا نمی زنیم !

اغلب از عیوب خود چشم می پوشیم و حاضر نیستم قبول کنیم که ذهن و روانمان دچار بیماری است .

چرا ؟!

شاید بتوان دلایل مختلفی را برای فرار افراد از معایبشان برشمرد :


غرور و تعصب :

فرد مغرور و متعصب ، شدیدا دچار حس برتر بینی است . و گمان می کند ، هیچ عیب و نقصی ندارد .

ترس از قضاوت شدن :

گاه بر عیوب خود سرپوش می گذاریم . چون نگرانیم مورد سرزنش و قضاوت دیگران قرار بگیریم .

عدم آگاهی :

دلیل این که بر خودشناسی تاکید زیادی می شود ، نقش شناخت خود در کشف نقاط قوت و ضعف است . گاهی عدم اقدام برای رفع عیوب ، از نا آگاهی و عدم خودشناسی است .

سرگرم عیوب دیگران شدن :

وقتی چنان چشم و دلمان مشغول معایب دیگران است . دیگر فرصتی برای خود نگری نخواهیم داشت .

اگر غرور و ترس از قضاوت شدن را کنار گذاشته وبا خودشناسی معایب خود را مشخص کنیم ، زمینه رشدمان فراهم می شود .

نقصان و کمبود ؛ باعث شکوفایی و خلاقیت ذهن می شود .

چگونه ؟!

وقتی عیبمان را بپذیرفتم ، در راه رفع آن تلاش کرده ، و راه های مختلف را می آزماییم و همین امر زمینه رشد و شکوفایی ما را فراهم می کند .

تلاش در راه چیره شدن بر معایب ، توانایی های بالقوه را بالفعل می سازد .

این گونه است که ؛ الماس درون هویدا می شود و درخشش ، آغاز می کند .


رضا شاه پسند ۱۶ دی ماه ۹۷شاید مایل باشید این مطلب را بخوانید :   

https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/Wl97No8yZLSRebv5jyjR-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF/ 4 نظر / 154 بازدید