خانه

خانه ، لانه ، آشیانه

هر چه نامش سرپناه است

حس امنیت ، احساس آرامش

در این چهار دیواریست

که عشق معنا می شود

حیف اگر

تهی از مهر

خالی از محبت

شود زندانی از نفرت

/ 1 نظر / 91 بازدید