همنشین خوب

" شخصیت ما میانگین شخصیت پنج نفری می‌شود که بیشترین وقت خود را با آن‌ها می‌گذرانیم. "جیم ران


همنشین خوب ، کیمیاست . اصلا بهتر است بگوییم کیمیاگر است . می تواند مس وجودت را به طلا تبدیل کند .

حالا یک همنشین خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟! شاید مهمترین آن ها ، موارد ذیل باشد :

دانایی :

خرد و آگاهی گوهر درخشانی است که شب تاریک را چون روز ، روشن می کند .و همانند فانوس دریایی ، چراغی راهنما ، در دل تاریکی و دریای متلاطم زندگی است . همنشینِ خرد مند ، تو را نیز ترغیب به تفکر می کند . وحاصل این تفکر ، پیشرفت در ابعاد مختلف زندگی است .

تجربه :

تجربه مکمل دانش است . این دو لازم و ملزوم یکدیگرند . ونبود هریک نقصانی برای دیگری است .

راز دار ی :

گاهی انسان دلش از زمین وزمان می گیرد . وشانه ای برای گریه کردن می خواهد ! سنگ صبوری که همه ، گوش باشد و درعین حال اسرارت را حفظ کند .

خیرخواهی :

دوست واقعی کسی است که از رشد و پیشرفت تو لذّت می برد . و سربلندی ات را می خواهد .

مثبت اندیشی :

مثبت اندیشی ، هوایی سرشار از امید است که به ریه های خسته از سختی ها حیاتی دوباره می بخشد . انرژی نهفته در هزار توی ناخودآگاه را رها می سازد . وهسته اتم توان بالقوه را می شکافت و انفجاری می آفریند که هر سدی را نابود می کند .

همنشین خوب مثبت اندیش است . دائم غُر نمی زند و سیاه نمایی نمی کند انگیزه اش بالاست و این نشاط و امید را به تو نیز منتقل می کند .

آینده نگری :

منظور پیشگویی نیست . بلکه تلاش و برنامه ریزی برای رسیدن به اهدافی مشخص در آینده است . همنشین خوب باید آینده نگر باشد . تا در این راستا تو را نیز کمک کند .

همراهی در همه ی حالات :

به قول معروف مصداق این عبارت نباشد که : "تا پول داری رفیقتم " دوست خوب در غم وشادی با شماست .

همه ی این ویژگی ها را گفتم تا یک چیز را بگویم ! من کسی را می شناسم که همه ی این خصلت ها را دارد و همنشینی خوب ، برای همه ی ماست .

آری "کتابِ خوب "

چند کتاب مفید و معتبر را در نظر بگیرید و با خصلت هایی که در بالا برای همنشین خوب نام بردیم مقایسه کنید .

حالا نظرتان چیست ؟!

شما چه ویژگی های مثبت دیگری را، برای این "یار مهربان " نام می برید ؟!رضا شاه پسند ۱۰ دی ماه ۹۷شاید مایل باشید مطلب زیر را هم بخوانید :  


https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/e7wx3567rnUX6p8qdXeE-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1


 

/ 1 نظر / 115 بازدید