شاخ غولدو روز گذشته ، عده ای رستم دستان ، رفتند تا شاخ غول بشکنند . شاخ غولی به نام کنکور .

در رد و نکوهش این غول بی شاخ و دم بسیار گفته و نگاشته اند .

و یلان بسیاری ، برایش دندان قروچه رفته اند و وعده داده اند که اگر من بر سریر وزارت آپ بنشینم . و اگر مرا به کارزار این دیو سپید ببرید ، بکلی از صفحه روزگار محوش می کنم . و چنین و چنان خواهم کرد !

ولی هرگز چنین و چنان نکردند و نخواهند کرد .

چرا ؟!!!

چون این غول از کلاغان سیاه و سفید . زیر سقف کانون ها و گزینه ها و با چاشنی سیر تا پیاز ؛ تغذیه می کند . و هر روز فربه تر می گردد .


چون عده ای نانشان به نام جناب غول وابسته است . و هرگز اجازه نخواهند داد . شاخی از سرش کم شود .

آری . ‌..

تا زمانی که آموزش و پرورش ما کتاب محور باشد نه پژوهش محور .

تا مادامی که ذهن دانش اموزان از اندیشه ها پرشود . ونه اندیشیدن .

تا وقتی که منزلت معلم ، در خطابه ها و جملات قصار خلاصه شود و نه زندگی واقعی اش .

تا ان هنگام که به آپ به چشم مصرف کننده بنگریم و نه تولید کننده .

جناب غول کنکور بر قرار خواهند بود . و روز به روز شاخشان تیز تر . و هماورد خواهند طلبید .
رضا شاه پسند ۱۵ تیرماه ۹۸/ 2 نظر / 86 بازدید