چهار باغ

تصور کنید صاحب چهار باغ زیبا هستید . البته نه همزمان .

شما تنها برای زمانی کوتاه مالک یکی از آنها خواهید بود .

باغ اول

پر از گل های رنگارنگ و فضای عطر آگین که تو را مست و مدهوش می کند . وقتی وارد این باغ می شوی بازیگوشی می کنی و جست و خیر می نمایی.

همه چیز را زیبا می بینی و لحظه ها به خوشی می گذرد .

باغ دوم

پر از درختان جوان و شادابی است که استوار ، چتر سبز خود را گسترانیده اند .

وارد این باغ که می شوی ، پر از انرژی هستی ، نیرومند و سر حال از درختان بالا می روی و گاه مغرور در سایه سارشان

می آسایی ‌!

باغ سوم

درختان این باغ ، میوه های رنگارنگ و خوشمزه دارند و تو از تفرج و بودن در چنین فضایی لذت می بری .

باغ چهارم

درختان این باغ تنومند ولی پیرند ، تو با آن ها خاطره داری . ولی برگ هایشان خزان زده است و برخی خشکیده اند .


چهار باغ


کودکی ، جوانی ، میانسالی و پیری


الان در کدامین باغ هستی ؟!

اصلا در باغ هستی که در باغی ؟!

ویرانش می کنی یا به آبادانی اش می کوشی ؟!

لحظه ها ارزشمند ت را در این باغ چگونه می گذرانی ؟!

آیا می دانی تنها یک بار ، مالک یکی از آن ها خواهی بود ؟!

پس در باغ زیبای زندگی ، زیستنی سرشار از اندیشه داشته باش و حسرت باغ همسایه را نخور !

باغ تو منحصر به فرد است اگر آبادش کنی .

رضا شاه پسند ۳ مهرماه ۹۸


http://www.rezashahpasand.ir/ 0 نظر / 85 بازدید