توسعه ی فردی

در جامعه ما روحیه ی جمعی در برخی حوزه ها ضعیف است .

در هنگام رانندگی فقط به رفاه و آرامش خود می اندیشیم .

به عنوان مثال از سرعت غیر مجاز . پارک ممنوع و ده ها تخلف دیگر در راستای منافع خود نمی گذریم .‌

تعریف ما از خانه؛ چهاردیواری اختصاصی خودمان است و شهر و طبیعت خانه ی ما نیست . پس به خود حق می دهیم آن را آلوده کنیم .

در زمینه رشد و توسعه فردی نیز ، خود محوریم . و از بزرگ شدن دیگران لذّت نمی بریم .

غافل از آن که همه ی ما اعضای یک پیکریم . و تقویت هر فرد باعث اقتدار بیشتر ، دیگر اعضای جامعه می شود .

تحسین دیگران محاسنی دارد :

_ حس حسادت را از بین می برد . در نتیجه ارتباطات میان فردی افزایش یافته . واین باعث توسعه ی فرد و جامعه می شود .

_ فردی که مورد تشویق قرار می گیرد به ادامه راه دلگرم می شود .

_ در جامعه ای که همه مشوق یکدیگرند . از فرار مغزها جلوگیری می شود .

_ به دلیل تحسین همدیگر ، همدلی افراد افزایش می یابد . و در نتیجه عرصه برای افراد قانون شکن تنگ می شود .

باید به کودکانمان بیاموزیم ؛

توسعه واقعی ما ؛ در گرو پیشرفت دیگر افراد جامعه است .

رضا شاه پسند ۶ آذر ماه 97

شاید مایل باشید این مطلب را نیز بخوانید :

https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/3MawdJMp8MfDqWY5dAMR-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C/ 0 نظر / 147 بازدید