عصر بی ارتباطی

روزی را می بینم‌ ، که در هر شهر بزرگ آمریکا ، یک دستگاه تلفن وجود داشته باشد . الکساندر گراهام بل


آقای گراهام بل نیستی که ببینی ، نه در هر شهر بزرگ آمریکا ، که در سراسر جهان ، در دست هر یک از ما ، گوشی تلفن وجود دارد.

نیستی که ببینی ، آن چه تو اختراع کردی ، به ابزاری نه برای ارتباط ، که به عاملی برای جدایی و تنهائیمان بدل شده است . هریک گوشی در دست ، به دور از واقعیت زندگی ، در فضای مجازی غوطه وریم . واز حال نزدیکترین اطرافیانمان بی خبر

کجایی ببینی ، مادری در ده ها کانال تربیت کودک عضو است . ولی کمترین توجهی به شیطنت ها و بازیگوشی های کودکش ندارد . هرگز با او بازی نمی کند . و نگاهی عمیق و تحسین بر انگیز به نقاشی اش ندارد !

نیستی تا نظاره گر باشی ، همسران به جای ناز و نوازش همدیگر . گوشی بدست در آغوش فضای مجازی می خوابند !

برخیز و ببین ، که چگونه عطش لایک شدن ، ذهن آدمیان را موریانه وار خورده است . و مطالب ، بدون کم ترین تفکری در صحت یا سقم شان ، فقط باز نشر می شوند .

الکساندر عزیز ، خوش به حالت که نیستی ببینی ، به مدد همین گوشی که به ویروس تلگرام و اینستاگرام آلوده شده است . چگونه برخی خُردان ، سلبریتی شده اند ، وچه بسیار بزرگان ، از خاطره ها رفته اند .

اگر می بودی ، گاهی به رفتار مضحک ما نمی توانستی بخندی ، حتما گریه می کردی .

به عنوان مثال به دیدن مادر بزرگ پیرمان می رویم ولی همان جا هم ، باز سر در گوشی داریم .

با اینکه اتومبیلی آتش گرفته و جانی در خطر است . یا فردی در حال غرق شدن ، با این صحنه ها سلفی می گیریم .

یک چیز جالب تر الکساندر عزیز :

کتاب نمی خوانیم ولی خود را همه چیز دان ، دانسته و مطالبی بی سر وته را که در فضای مجازی دیده ایم ، بلغور کرده و نابخردانه اظهار فضل می نماییم .

خلاصه نیستی تا ببینی چه بر سر اختراعت آورده ایم .


شاید اگر می بودی به نشانه اعتراض به جای عصر ارتباط می گفتی :


"عصر بی ارتباطی "


رضا شاه پسند ۴ اسفند ۹۷


شاید مایل باشید مطلب زیر را نیز بخوانید :   


https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/YYZwpQxX57ivj5ee7dnv-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86


/ 0 نظر / 108 بازدید