مهربانی

دنیای امروز ؛ دنیای فردگرایی است . ومنفعت طلبی ،یکه تاز میدان است .

در چنین آشفته بازاری آن چه مغفول می ماند ؛ مهربانی است .

اغلب ما چنان سرگرم خویش شده و به شادکامی خود می اندیشیم که شاد کردن دیگران را از یاد برده ایم .

غافل از اینکه مهربانی ، کلید خوشبختی است .

چرا ؟!

زیرا مهربانی کردن چون آینه ، نور محبت را باز می تاباند . و خود شخص را در برمی گیرد .

این جهان کوهست و فعل ما ندا

سوی ما آید نداها را صدارضا شاه پسند ۳۰ آبان ماه ۹۷/ 2 نظر / 91 بازدید
rezashahpasand1352

سلام و ارادت و سپاس از حضور ارزشمندتان و اظهار نظر مفید و موشکافانه ی حضرتعالی