درباره ی شاهین کلانتری

گاه در زندگی اتفاقاتی می افتد که نظر انسان را در مورد برخی عبارات و ضرب المثل ها تغییر می دهد .

چند روز پیش حین وبگردی به سایتی برخوردم به نام "شاهین کلانتری "

با خودم گفتم " سری بزنم و برگردم " رفتم ، ولی مگر می شد برگردی ؟! چنان مجذوب مطالب ارزشمندش شدم که ساعتی به کمال در فضایش به سیر و سیاحت پرداختم . کلمات و جملات ، اندیشه ام را شاهین وار صید کرد

هزار کبک ندارد دل یکی شاهین

هزار بنده ندارد دل خداوندی

و چنین شد که شاهین اقبال بر سرم نشست و وادارم ساخت وبلاگی فراهم کنم . و با نوشتن عهدی دوباره ببندم .

و در ذهنم چنین نقش بست که :

"با یک گل بهار میشه "

آری گلی چون شاهین کلانتری در این وانفسای عدم اقبال به خواندن و نوشتن ، بهار می آفریند و شهد شیرین اندیشه را در کام جویندگان خرد می ریزد و اشتیاق به نوشتن را در دل ها زنده می کند .

توصیه می کنم به سایت ایشان سری بزنید و از این گلزار گلی بچینید .

http://shahinkalantari.com


/ 0 نظر / 199 بازدید