سرخی گل

سرخی گل

خون دل ریشه است در اعماق خاک

خاک حدیث زندگی

که هر ذره اش

خاطره ای روشن است

از سال های دور

مردمان خوب

روزگاران سخت

خاطره ای که امروز

سرزده زخاک

گل های سرخ بیشمار

در باغ زندگی

/ 0 نظر / 49 بازدید