رویای دست نیافتنی

آموزش و بهداشت دو شاخص مهم رشد و تعالی هر جامعه است .

در بحث آموزش ، عدالت آموزشی مقوله ای است که وجودش موجب رشد و شکوفایی استعدادها در تمام طبقات و لایه ها ی اجتماع می شود .

در کمرنگی و یا نبود عدالت آموزشی ؛ تنها نخبگان طبقه ای خاصی از جامعه اجازه ظهور و بروز می یابند .

وجود مدارس خاص و طبقه بندی شده ، اعم از سمپاد ، نمونه و شاهد و غیر دولتی بر فاصله آموزشی و به طبع آن شکاف طبقاتی می افزاید

نتایج کنکور ۹۸ شاهدی بر این مدعاست . نفرات برتر کنکور امسال همه از مدارس خاص بودند و مدارس دولتی در این میان سهمی نداشتند .

از یک سو وجود سدی به نام کنکور موجب رشد قارچ گونه کانون ها ، گزینه ها و سیر تا پیاز ها می شود . موسساتی که فقط به پول می اندیشند .

از سوی دیگر مدارس خاص با گزینش دانش اموزان و طبقه بندی ان ها بر این آشفتگی وبی عدالتی آموزش می افزایند .

هیچ راهکاری جز حذف کنکور و مدارس خاص وجود ندارد . که متاسفانه این مهم هرگز به حقیقت نمی پیوندد . وتنها رویایی است شیرین برای دلسوزان نظام تعلیم و تربیت .رضا شاه پسند ۱۹ مرداد ماه ۹۸/ 0 نظر / 109 بازدید