رخسار زیبای زندگی

حرف ها و باورهای مردم ، یک غول وحشتناک در مسیر زندگی است . اما باورهای خودمان ، غول وحشتناک تری است . هنری دیوید ثورو


زندگی زیباست ، البته برای کسی که چشمانی حقیقت بین دارد .

اگر ویروس باورهای غلط ذهن انسان را آلوده کند ، چشم حقیقت بینش ضعیف می شود . ودر آن صورت ، دورتر از نوک بینی اش را نمی بیند .

و اما خطرناک تر وقتی است که ؛ این ویروسِ مهلک ، جهش ژنی می دهد و تبدیل به تعصب می گردد . آن وقت است که دیگر چشم حقیقت بین را کور می کند .

واژه ویروس را به عمد بکار بردم ! چرا ؟!

چون باورهای غلط همانند ویروس قابل سرایت از فردی به فرد دیگر است . از دیگر سو، سرعت انتشارش بالاست و گاهی تمام جامعه ویا بخش وسیعی از آن را در بر می گیرد .

وقتی این بیماری در دیگران وجود دارد تشخیص و دوری از آن کمی راحت تر است ‌.

چرا؟!

زیرا برای ما که از بیرون به آن نگاه می کنیم قابل مشاهده است . و می توانیم به درمانش کمک کنیم ویا در نهایت از آن فاصله بگیریم و دوری کنیم .

ولی وقتی خودمان دچار این بیماری شویم کار سخت و دشوار می شود چون قادر به دیدن و تشخیص آن نیستم . به خصوص اگر این باورهای غلط تبدیل به تعصب شود که مصیبت است .

انسان متعصب ، چشم منطقش به کلی کور است . جهلِ خودش را علم ، و دانش دیگران را نادانی می شمارد !

مردم را در گمراهی می داند و خودش را منجی آنان !

خود را نه تنها به توضیح پیرامون افکارش ملزم نمی داند بلکه از دیگران توقع دارد بی چون وچرا از او اطلاعت کنند . چون ،به زعم خودش ، راه سعادت را تنها او می شناسد !

حالا چه کنیم که خود و دیگران را از بیماریِ باورهای غلط و بدتر از آن تعصبِ کور ؛ رهایی بخشیم ؟!

تنها پادزهر این دو مرض مهلک ، آگاهی است .

با ید سطح دانش و آگاهی خود را بالا ببریم . ویگانه منبع رشد و توسعه ی ماندگار آگاهی ، کتاب خواندن است .

کتاب ، واکسن ایمن سازِ شما ، در مقابل ویروس باورهای غلط و تعصب است. وقتی کتاب می خوانید ازپیله ی خود بیرون می آیی . و افق دیدت وسیع می شود . و به نادانسته هایت پی می بری و دانسته هایت را اندک می شماری .

ود یگردر ذهن و جانت جایی برای باورغلط و تعصب باقی نمی ماند. و آن وقت است که ؛ رخسار زیبای زندگی نمایان می شود


رضا شاه پسند ۶ دی ماه ۹۷


شاید مایل باشید این مطلب را نیز بخوانید : 

https://rezashahpasand1352.persianblog.ir/YYZkkyxL94CR5rXopL14-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C


/ 0 نظر / 64 بازدید